Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Nowe numery kont Urzędu Miejskiego w Wieluniu

1 lipca 2021 | Komunikaty

Urząd Miejski w Wieluniu informuje o zmianie numerów kont placówki od dnia 1 lipca.

Urząd Miejski w Wieluniu informuje, że od 1 lipca 2021 roku podatki i opłaty uiszcza się na rachunki Gminy Wieluń prowadzone w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział w Wieluniu.

Nowe numery kont UM w Wieluniu:

  • Nr 20 9256 0004 0723 5034 2000 0070 – dochody (najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste itp.),
  • Nr 96 9256 0004 0723 5034 2000 0060 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • Nr 33 9256 0004 0723 5034 2000 0030 – z tytułu podatku od środków transportowych,
  • Nr 54 9256 0004 0723 5034 2000 0040 – z tytułu podatków: rolny-leśny-nieruchomości od osób prawnych,
  • Nr 75 9256 0004 0723 5034 2000 0050 – z tytułu podatków: rolny-leśny-nieruchomości od osób fizycznych,
  • Nr 49 9256 0004 0723 5034 2000 0130 – dochody z tytułu opłaty skarbowej ( w tym: opłatę skarbową od pełnomocnictwa, zaświadczenia itp.),
  • Nr 88 9256 0004 0723 5034 2000 0010 – budżet ( w tym: opłata za złożenie wniosku o udostępnienie danych w kwocie 31 zł),
  • Nr 83 9256 0004 0723 5034 2000 0100 – sumy depozytowe (w tym: wadia na przetargi).

źródło: UM w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń