Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej

29 maja 2021 | Komunikaty

Już od poniedziałku, 31 maja, wraca stacjonarna nauka w szkołach dla wszystkich uczniów i słuchaczy.

W dniu, 28 maja br., Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał stosowne przepisy w tym zakresie.

Jak informuje portal rządowy gov.pl sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa można wrócić do normalnej pracy szkół. Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą kształcić się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii.

Stopniowo, małymi krokami przez cały maj kraj nasz wracał do normalności. Już 4 maja do szkoły mogły uczęszczać dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach starsi uczniowie. Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przeszli na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

Od poniedziałku, 31 maja br., szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie rozporządzenie przewiduje wydłużenie terminu możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w których zajęcia zostaną zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostanie ograniczone, będą mogły realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub w inny sposób ustalony przez dyrektora tej jednostki.

Kształcenie zawodowe

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą realizowane w pełnym wymiarze godzin w tradycyjny sposób, tj. stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia.

Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę specyfikę organizacji kształcenia na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, zachowano możliwość, aby turnusy, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r. mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie skierowane do publikacji w dzienniku ustaw).

Materiały

Rozporządzenie Ministra Edukcji i Nauki (art​_30b) skierowane do publikacji w dzienniku ustaw
Rozporządzenie​_Ministra​_Edukcji​_i​_Nauki​_(art​_30b).xml 0.26MB

źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Copyright © 2017-2023 Kocham Wieluń