Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

5 mln zł. na granty sołeckie. Wpłynęło ponad 1400 wniosków

23 maja 2021 | Komunikaty

Ponad 1400 wniosków wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Sołectwo na plus”.

Rekordowa liczba sołectw otrzyma w tym roku dofinansowanie w ramach projektu „Sołectwo na plus” bo i kwota przeznaczona na wsparcie dla nich jest najwyższa w historii.

W budżecie województwa łódzkiego zarezerwowano na to zadanie 5 mln zł. Dzięki dotacjom powstaną nowe place zabaw, siłownie zewnętrzne, altany, wyremontowane zostaną świetlice czy oznaczone atrakcje turystyczne.

Tegoroczny konkurs różni się od dotychczasowych nie tylko wysokością wsparcia, ale również sposobem pozyskiwania wniosków. Tym razem to nie gminy zgłaszały sołeckie projekty ale bezpośrednio sołtysi. W ten sposób nie było ograniczenia liczby wniosków na gminę i wstępnej weryfikacji przez wójtów.

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło w tej sytuacji ponad 1400 wniosków. Po ocenie formalnej i merytorycznej utworzona została lista rankingowa projektów do dofinansowania. Znalazły się na niej 603 sołectwa, z czego setka na liście rezerwowej.

Teraz gminy, których dotyczą zgłoszenia przysłane przez sołtysów i znalazły się na liście rankingowej, zostaną zaproszone do złożenia formalnych wniosków o przyznanie dotacji. Sołtysi mogą liczyć nawet na 10 tys. zł. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie jeszcze w czerwcu Sejmik Województwa Łódzkiego.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi
fot. archiwum KW

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń