Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Konkurs plastyczno-fotograficzny pt. „Flaga Polski w moim otoczeniu”

25 kwietnia 2021 | Komunikaty

Starostwo Powiatowe w Wieluniu oraz Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu zapraszają do wzięcia udział w konkursie fotograficzno-plastycznym pt. „Flaga Polski w moim otoczeniu”.

Konkurs „Flaga Polski w moim otoczeniu” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs polega na indywidualnym (wyłącznie) wykonaniu pracy plastycznej wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane) lub fotografii, na której pojawi się motyw flagi Polski.

Maksymalny format prac plastycznych to A3, minimalny – A4. Fotografia powinna mieć wymiary 21 x 15 cm.Każda praca musi być opatrzona opisem (nazwisko i imię autora, klasa, nazwa i adres szkoły,imię i nazwisko opiekuna, jeżeli praca została wykonana pod kierunkiem nauczyciela)według załączonej karty zgłoszeniowej.

Celem konkursu jest propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży, rozbudzanie wyobraźni i postawy patriotycznej, rozwijanie umiejętności plastycznych i fotograficznych oraz zachęcanie do podejmowania aktywności twórczej.

Do oceny prac konkursowych powołana zostanie komisja konkursowa, która będzie oceniać:zgodność pracy z tematyką konkursu, estetykę wykonania, pomysłowość i oryginalność pracy. Na prace plastyczne i fotograficzne, na których pojawi się motyw flagi Polski, organizatorzy czekają do 19 maja 2021 r.

Prace należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Wieluniu (pl. Kazimierza Wielkiego 2). Szczegóły, regulamin i oświadczenia można znaleźć na stronie Starostwa Powiatowego w Wieluniu – tutaj.

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń