Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Pierwsze tzw. trzynastki dla emerytów i rencistów wypłacone przed Świętami Wielkanocnymi

1 kwietnia 2021 | Komunikaty

Ruszyła wypłata tzw. trzynastek, czyli dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już pierwsze trzynaste emerytury. „Trzynastki” będą wypłacane z urzędu, czyli nie będzie trzeba składać żadnego wniosku. W województwie łódzkim w sumie otrzyma je ponad 570 tys. emerytów i rencistów z ZUS.

Dodatkowe roczne świadczenia będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2021 r. będzie to 1250,88 zł brutto.

Większość osób otrzyma trzynaste świadczenie wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z otrzymanej kwoty nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

– informuje regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego Monika Kiełczyńska

Wypłaty „trzynastek” są realizowane na ogólnych zasadach przyjętych do wypłaty świadczeń. W tej sytuacji, gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy w Polsce np. dla terminu płatności „05” w kwietniu wypłaty świadczeń będą realizowane do 2 kwietnia włącznie. Oznacza to, że większa część osób otrzyma trzynastkę jeszcze przed świętami Wielkanocnymi.

Dodatkowe świadczenia otrzymają osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Trzynaste świadczenie będzie przysługiwało osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało ustalone do 31 marca 2021 r. Prognozowany koszt „trzynastek” to ponad 11 mld złotych. Z dodatkowego rocznego świadczenia ZUS nie dokonuje potrąceń i egzekucji – wypłaca je w pełnej kwocie (1250,88 zł brutto).

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
woj. łódzkiego

Copyright © 2017-2021 Kocham Wieluń