Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zadanie „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Mokrsko” z dofinansowaniem

24 marca 2021 | Komunikaty

Urząd Gminy w Mokrsku z przyjemnością informuje, że Gmina Mokrsko pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 909 891,00 zł.

Dofinansowanie jest na zadanie pn. „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Mokrsko”, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie zakłada przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Ożarowie, budowę 4 oczyszczalni przydomowych na terenie gminy, a także zakup koparko-ładowarki oraz przyczepy. Kosztorysowa wartość inwestycji opiewa na kwotę 3 691 916,81 zł. Realizację zaplanowano na lata 2021-2023.

Natalia Zwierz/UG w Mokrsku

Copyright © 2017-2023 Kocham Wieluń