Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Ruszył nabór projektów zadań w V edycji Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”

24 marca 2021 | Komunikaty

Mieszkańcy województwa mogą już zgłaszać projekty w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Pula środków do wykorzystania na realizację ciekawych zadań to 8 milionów złotych.

W środę, 24 marca br. rozpoczął się nabór projektów do piątej już edycji budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Warto podkreślić, że w ostatnim czasie zaproponowaliśmy zmianę jakościową. W wyniku tej zmiany zrezygnowaliśmy z podziału na pule subregionalne, a zamiast tego zaproponowaliśmy podział na pule: wojewódzką i powiatowe.

Dzięki temu budżet obywatelski ŁÓDZKIE NA PLUS trafia do wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego. Co więcej, dzięki tej zmianie, udaje się realizować więcej zadań. W tym roku do realizacji przekazano 101 zadań.

– mówił dyrektor Kancelarii Marszałka Michał Trzoska

W piątej edycji wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, w ramach puli wojewódzkiej można zgłaszać projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym.

Natomiast w ramach 24 pul powiatowych projekty zadań nieinwestycyjnych o charakterze sportowym, turystycznym, dotyczące bezpieczeństwa publicznego, z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, rehabilitacji zdrowotnej, upowszechniania folkloru związanego z województwem i upowszechniające kulturę w nawiązaniu do historii województwa i pamięci historycznej.

W przypadku zadań wojewódzkich projekty mogą składać wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego, zaś w przypadku zadań powiatowych mieszkańcy powiatu, do którego puli zgłoszony będzie projekt. Nabór projektów zadań potrwa do 12 kwietnia.

Ostateczną listę projektów zadań poddanych pod głosowanie poznamy do 25 czerwca. Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok planowane jest w okresie od 28 czerwca do 16 lipca, a jego wyniki poznamy do 17 września tego roku.

W ciągu ostatnich czterech lat samorząd województwa łódzkiego przeznaczył na realizację Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego 27 mln zł. Zgłoszonych zostało w tym czasie łącznie 1071 projektów zadań, a na projekty zadań wybranych do realizacji mieszkańcy naszego regionu oddali łącznie ponad 300 tysięcy głosów. W 2018-2020 w ramach wojewódzkiego budżetu obywatelskiego udało się zrealizować już ponad 160 zadań.

Wykaz zgłoszonych projektów zadań zostanie udostępniony na stronie internetowej www.bo.lodzkie.pl. Następnie projekty zadań zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. Formularz zgłoszeniowy do BO można znaleźć – tutaj.

źródło: lodzkie.pl, fot. Adam Staśkiewicz

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń