Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wieluniu niedostępne od 22 marca

19 marca 2021 | Komunikaty

Od 22 marca dostęp do Starostwa Powiatowego w Wieluniu będzie ograniczony dla interesantów.

Starostwo Powiatowe w Wieluniu będzie niedostępne dla interesantów od 22 marca 2021 r. do odwołania.

Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie, będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym.

Kontakt z Urzędem zostaje ograniczony do formy listownej, elektronicznej i telefonicznej. Dokumenty, pisma i wnioski można również składać osobiście do wyłożonego w holu budynku pojemnika.

– czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Wieluniu (tutaj)

Kontakty do poszczególnych wydziałów:

Wydział Architektury i Budownictwa – tel.: 43 843 79 08, 843 79 09, 843 79 12, 843 79 15, 843 79 43, 843 79 47.

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji – tel.: 43 843 79 16, 843 79 49, 843 79 36, 843 79 45, 843 79 58.

Wydział Finansowo-Księgowy – tel.: 43 843 79 41, 843 79 13.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:
1. W sprawie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków – tel.: 43 843 79 21.
2. zmiany w ewidencji gruntów, sprostowania ksiąg wieczystych, umowy dzierżawy – tel.: 43 843 79 20.
3. Sprawy gospodarki nieruchomościami – tel.: 43 843 79 56.
4. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu – tel.: 43 843 39 19.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg:
1. Rejestracja pojazdów – tel.: 43 843 79 28, 843 79 55.
2. Prawa jazdy – tel.: 43 843 79 27.
3. Wyrejestrowanie pojazdów, zgłaszanie zbycia pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych – tel.: 43 843 79 57.

Wydział Organizacyjno-Prawny i Nadzoru – tel.: 43 843 79 14.

Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa – tel.: 43 843 79 29.

Oddział Zdrowia i Spraw Społecznych – tel.: 43 843 79 44.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska – tel.: 43 843 79 31 843 79 52, 843 79 26.

źródło: Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń