Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Nowe wytyczne w zakrywaniu ust i nosa. Nowelizacja rozporządzenia

15 marca 2021 | Komunikaty

Z dniem 27 lutego rząd wprowadził obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Nie ma możliwości stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic.

W dniu 10 marca natomiast rząd wydał w Dzienniku Ustaw RP nowelizację rozporządzenia z dn. 26 lutego, która weszła w życie 11 marca, dodając zapis, że z obowiązku zakrywania nosa i ust zwolnione są dodatkowo osoby obciążone zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia, przebiegającymi z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Zasady obowiązujące w całym kraju:

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

1. na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

2. na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),

3. w autobusie, tramwaju i pociągu,

4. w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,

5. w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),

6. w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,

7. w kinie i teatrze,

8. u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

9. w kościele i szkole, na uczelni

10. w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz informacje dot. wyjątków od tej zasady znajdują się w rozporządzeniu z dnia 26 lutego (tutaj) oraz w rozporządzeniu z dnia 10 marca (tutaj) uzupełniającym wcześniej wydane z dnia 26 lutego.

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

1. całościowe zaburzenia rozwoju,

2. zaburzenia psychiczne,

3. niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,

4. trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa,

5. zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

źródło: gov.pl i Dziennik Ustaw RP

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń