Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Łódzcy Terytorialsi wykonują loty treningowe Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi FlyEye

14 marca 2021 | Komunikaty

Żołnierze Grupy Rozpoznania Obrazowego (GRO) 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej wykonują loty treningowe Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi (BSP) FlyEye.

W 2020 roku do eksploatacji wdrożone zostały zestawy BSP FlyEye w 9 brygadach Wojsk Obrony Terytorialnej w tym w 9ŁBOT. Na wyposażeniu łódzkich Terytorialsów znajduje się 1 zestaw BSP składający się z czterech platform.

Bezzałogowa platforma latająca FlyEye jest systemem zaprojektowanym do misji rozpoznawczych i obserwacyjnych. W warunkach bojowych użytkowana może być do obserwacji pola walki, patrolowania granic i skutków katastrof, a także monitorowania infrastruktury krytycznej. Standardowe wyposażenie FlyEye w obserwacyjną głowicę dualną wyposażoną w kamery światła dziennego i termowizyjną, może być modyfikowane w zależności od potrzeb i przeznaczenia.

Żołnierze 9ŁBOT eksploatujący BSP ukończyli kursy i szkolenia niezbędne do rozpoczęcia praktycznego szkolenia w powietrzu, które realizowane było w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Ponadto, nasi żołnierze uczestniczyli w kursie dla operatorów BSP zorganizowanego przez gliwicką firmę Flytronic – producenta dronów, oraz w szkoleniach z zasad eksploatacji Systemu Informatycznego Wsparcia Eksploatacji statków powietrznych, do którego włączono moduł dla zestawów bezzałogowych statków powietrznych.

W ramach działań z zakresu wsparcia kryzysowego łódzcy Terytorialsi realizowali wsparcie oddziałów Straży Granicznej – monitorowali granicę państwową z Ukrainą, w ramach działań związanych z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem przestępczości zorganizowanej, wykonywali loty dzienne i nocne. W razie potrzeby BSP FlyEye może być użyty do akcji poszukiwawczych.

W zakresie wykonywania lotów dziennych treningowych 9ŁBOT nawiązało współpracę z 1 dywizjonem lotniczym w Leźnicy Wielkiej. Żołnierze łódzkiej brygady zrealizowali łącznie ponad 60 godzin lotów.

Małgorzata Glińska/9ŁBOT

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń