Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu

7 marca 2021 | Komunikaty

W dniu 20 listopada Starosta Wieluński Marek Kieler oraz Wicestarosta Krzysztof Dziuba podziękowali za współpracę dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu Kamili Prange.

Kamili Prange zrezygnowała z funkcji dyrektora oraz z nauczania w szkole z przyczyn osobistych dlatego z dniem 30 listopada tymczasowo jej obowiązki pełni Maria Mikoda, wicedyrektor ZS nr 3 w Wieluniu oraz nauczycielka języka angielskiego.

W związku z tym Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłosił konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu przy ul. Sieradzkiej 54.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2 pokój nr 126.

Oferty można także składać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym: ePUAP:/1017/skrytka (z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty), w terminie do dnia 22 marca 2021 r. do godz. 15.30.

Ważne pliki z treścią ogłoszenia z określonymi wymaganiami można znaleźć na stronie Starostwa Powiatowego w Wieluniu – tutaj.

źródło: Powiat Wieluński

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń