Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wojewoda Łódzki wydał obwieszczenie w sprawie kwalifikacji wojskowej

6 marca 2021 | Komunikaty

W dniu 7 stycznia 2021 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 47).

Następnie w dniu 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na obszarze województwa łódzkiego Wojewoda Łódzki wydał obwieszczenie nr 5/2021 ,

W obwieszczeniu Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński podaje do wiadomości, m.in. że:

1. W terminie od dnia 7 kwietnia do dnia 23 lipca 2021 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa łódzkiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

a) mężczyzn urodzonych w 2002 r.;
b) mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
c) osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

d) kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017r. poz.944);

e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W powiecie wieluńskim kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w Wieluniu, w2 lokalu przy ul. Piłsudskiego nr 6, od dnia 12 kwietnia do 20 maja 2021 r. w godz. 9:00 – 16:00.

Całe obwieszczenie ze szczegółami można zobaczyć w naszej galerii oraz na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

źródło: lodzkie.eu i WKU w Łodzi

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń