Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Uproszczony nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

23 lutego 2021 | Komunikaty

Od 1 lutego 2021 r. obowiązują nowe przepisy, które upraszczają procedurę rekrutacji do terytorialnej służby wojskowej.

Zmiany te mają istotnie ułatwić nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej, zwłaszcza kandydatom mającym już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (tj. kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej).

Zgodnie z zapisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej, kandydat do czynnej służby wojskowej, pełnionej jako terytorialna służba wojskowa (TSW), poddawany jest badaniom komisji lekarskiej w celu orzeczenia zdolności do czynnej służby wojskowej. Do tej pory każdy kandydat do terytorialnej służby wojskowej, musiał przechodzić dodatkową komisję lekarską.

Wraz ze zmianą przepisów, osoby ubiegające się o powołanie do terytorialnej służby wojskowej, mające już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (tj. kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej) przez powiatowe lub wojewódzkie komisje lekarskie, w ramach kwalifikacji wojskowej, nie muszą przechodzić dodatkowych badań w wojskowej komisji lekarskiej, nie są zatem na badania kierowane. O przydatności do służby w WOT decyduje kategoria zdrowia wpisana do książeczki wojskowej.

Bez zmian natomiast pozostają regulacje dotyczące badań psychologicznych. Muszą je przejść wszyscy ochotnicy łącznie z tymi, który mieli już wcześniej orzeczoną kategorię zdolności do służby. Do skrócenia naboru do czynnej służby wojskowej przyczynić się ma ponadto działalność tzw. WCR, czyli Wojskowych Centrów Rekrutacji, w których w maksymalnie 1 dzień kandydat do terytorialnej służby wojskowej odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany przez komisję lekarską.

Dopiero w przypadku nie skorzystania z tej możliwości kandydat kierowany będzie do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komisji lekarskiej. Wojskowe Centra Rekrutacji, od września 2020 r. powoływane są w miejscach, gdzie występuje duże zainteresowanie służbą wojskową (przy Wojskowych Komendach Uzupełnień).

Do tej pory kandydaci na żołnierzy musieli przechodzić każdy z etapów rekrutacji osobno, niekiedy w innych miejscach i różnych terminach. W przypadku pozytywnej opinii specjalistów z Wojskowego Centrum Rekrutacji kandydat na żołnierza, tego samego dnia, otrzymuje kartę powołania na szkolenie podstawowe.

Jeśli chcesz zostać żołnierzem OT sprawdź czy:

1. posiadasz polskie obywatelstwo,
2. jesteś pełnoletni/-a,
3. jesteś zdrowy/-a fizycznie i psychicznie, aby pełnić służbę wojskową,
4. jesteś niekarany/-a,
5. nie pełnisz innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadasz przydziału kryzysowego.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania – możesz rozpocząć rekrutację.

Są cztery możliwości, dzięki którym ochotnik może wstąpić w szeregi 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej:

Pierwszy sposób rekrutacji zakłada osobistą wizytę ochotnika w WKU właściwym dla jego miejsca zameldowania (Łódź, Skierniewice, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki), w którym należy złożyć wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej. Wniosek można pobrać ze strony internetowej WOT lub pobrać i wypełnić na miejscu w WKU. Również w WKU ochotnik otrzyma wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji, powołania i samej służby.

Drugi sposób, to złożenie wniosku elektronicznie przez Internet na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Natomiast trzeci sposób, to rejestracja przez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego. W czasie gdy WKU będzie zajmowało się procedowaniem wniosku, ochotnik może zapoznać się z materiałami dostępnymi na stronie Terytorialsów, dzięki którym będzie mógł przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Czwartym sposobem rekrutacji, bardzo ułatwiającym możliwość wstąpienia do WOT jest skorzystanie z pomocy rekrutera działającego w mobilnych zespołach rekrutacyjnych WOT. Specjalnie przeszkoleni terytorialsi-rekruterzy udzielą informacji kandydatom do terytorialnej służby wojskowej i pomogą im w załatwieniu wszelkich formalności.

Dane kontaktowe do rekruterów 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://www.wojsko-polskie.pl/9bot/kontakt/

Małgorzata Glińska/9ŁBOT

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń