Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Postępy w przygotowaniu dokumentacji dla nowych obwodnic – w tym Wielunia

8 lutego 2021 | Komunikaty

W ramach ogłoszonego przed rokiem Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie łódzkim obwodnice zyska pięć miejscowości: Błaszki, Brzeziny, Łowicz, Srock i Wieluń.

Trwają już prace nad wstępną dokumentacją dla czterech z nich. Chodzi o Błaszki, Brzeziny, Łowicz i Wieluń. W przypadku obwodnicy Srocka przygotowania są bardziej zaawansowane.

Obwodnica Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12

3 listopada 2020 r. poznaliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonanie Studium korytarzowego (SK) i Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy Błaszek w ciągu DK12. Złożyła ją firma Multiconsult Polska z Warszawy.

23 listopada 2020 r. po uprawomocnieniu się wyboru podpisana została umowa z wykonawcą. Opracowanie dokumentów i uzyskanie niezbędnych decyzji ma trwać 54 miesiące. Kwota, jaką wskazał wykonawca, to nieco ponad 2,9 mln zł.

Obwodnica Błaszek to całkowicie nowa inwestycja. Dzięki niej wyprowadzony zostanie tranzyt z centrum miejscowości, która znajduje się w ciągu ważnego korytarza transportowego dla Wielkopolski, pomiędzy Sieradzem i Kaliszem.

Usprawniony zostanie zatem dojazd pojazdów ciężarowych od strony korytarza drogi krajowej nr 11, drogi krajowej nr 25 oraz Kalisza do drogi ekspresowej S8 w pobliżu Sieradza, dalej w kierunku Łodzi i Warszawy. Jednocześnie nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska. Planowane lata budowy: 2027-2029.

Obwodnica Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72

3 listopada 2020 roku wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Brzezin. Złożyła ją firma Multiconsult Polska z Warszawy. Ma ona za zadanie opracować SK i STEŚ-R oraz uzyskać decyzję środowiskową (DŚU).

Opracowanie dokumentów i uzyskanie niezbędnych decyzji ma trwać 54 miesiące. Kwota, jaką wskazał wykonawca, to blisko 3,9 mln zł. Umowę z wykonawcą podpisano 23 listopada 2020 r.

Zadaniem obwodnicy miasta będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w Brzezinach w związku z obecnym przebiegiem drogi krajowej nr 72. Jest to połączenie pomiędzy drogą ekspresową S8 Warszawa – Piotrków Trybunalski a Łodzią i korytarzem północ-południe, czyli autostradą A1.

Cały ruch odbywa się tam przez ścisłą zabudowę miejską Brzezin. Budowa obwodnicy Brzezin odciąży miasto od ruchu do i z Łodzi w kierunku drogi ekspresowej S8. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo i warunki życia mieszkańców. Planowane lata budowy: 2027-2029.

Obwodnica Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92

3 grudnia 2020 r. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na opracowanie SK i STEŚ-R wraz z materiałami do uzyskania DŚU dla obwodnicy tego miasta. Złożyła ją firma IVIA z Katowic. Cena oferty wyniosła około 3,9 mln złotych. Umowę z wykonawcą podpisano 17 grudnia 2020 r. Łowicz jest szczególnym miejscem na mapie komunikacyjnej województwa łódzkiego. Położony jest w obrębie trzech dróg krajowych o numerach 14, 70 i 92.

Ruch z tych tras koncentruje się w centrum miasta. Budowa obwodnicy przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, a także odciąży układ komunikacyjny i zwiększy przepustowość ulic miejskich w blisko 30-tysięcznym Łowiczu.

Inwestycja bezwzględnie poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinkach ww. dróg krajowych prowadzących z jednej strony do Warszawy, z drugiej strony włączających się do autostrad A2 i A1. Planowane lata budowy: 2027-2029.

Obwodnica Srocka w ciągu drogi krajowej nr 12 i 91

Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania DŚU, co przewidziane jest na koniec bieżącego roku. Rekomendowany przebieg przyszłej obwodnicy liczy nieco ponad 3,8 km długości. Podstawowym jej celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości z uwagi na jej umiejscowienie w centrum Polski.

Droga krajowa nr 12/91 na odcinku Srock – Piotrków Trybunalski, pomiędzy autostradą A1 i drogą ekspresową S8, stanowi ważne, alternatywne do autostrady A1, połączenie Łodzi z Piotrkowem Trybunalskim. Srock narażony jest na uciążliwy ruch zarówno tranzytowy, jak i lokalny.

Wyprowadzenie ruchu z zabudowań znacząco wpłynie na poprawę warunków drogowych w miejscowości i radyklaną zmianę warunków środowiska. Planowane lata budowy: 2025-2027.

Obwodnica Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45

2 listopada 2020 r. poznaliśmy oferty w przetargu na opracowanie SK i STEŚ wraz z materiałami do uzyskania DŚU dla obwodnicy Wielunia w ciągu DK45. 3 grudnia 2020 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma IVIA z Katowic. Cena oferty wyniosła blisko 3,9 mln złotych.

Umowę z wykonawcą podpisano 17 grudnia 2020 r. Zakładamy, że trasa zostanie wybudowana w latach 2027-2029. Podstawowym celem budowy obwodnicy Wielunia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 45. W ostatnich latach oddano do ruchu obejście Wielunia w osi wschód-zachód, w ciągu drogi krajowej nr 74.

Budowa drogi ekspresowej S8 pomiędzy Łodzią a Wrocławiem spowodowała jednak znaczący wzrost ruchu w osi północ-południe. Planowana inwestycja ma za zadanie zaradzić obecnej sytuacji i rosnącym potokom ruchu kierującym się z i do drogi ekspresowej S8.

Na południe od Wielunia ruch rozdziela się na drogi krajowe nr 43 i 45 prowadzące do Częstochowy i autostrady A1 oraz Kluczborka i korytarza drogi krajowej nr 11, planowanej do rozbudowy do parametrów drogi ekspresowej S11. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, polepszenie warunków bytowania, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości ruchu w Wieluniu.

źródło: gddkia.gov.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń