Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Społeczność

Reklama

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Terytorialsi w Łódzkiem – podsumowanie 2020 roku

9 stycznia 2021 | Komunikaty

2020 rok był trudnym i niezwykle wymagającym czasem dla żołnierzy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, w tym także próbą gotowości żołnierzy do podjęcia walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Już 18 marca Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy rozpoczynając tym samym operację pk. „Odporna Wiosna”. Jej celem było łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności społeczności lokalnych.

Prowadzone działania skupione były na wsparciu administracji rządowej, samorządowej, placówek medycznych i sanitarnych, Agencji Rezerw Materiałowych w Strzałkowie oraz Policji w województwie łódzkim. Żołnierze zaangażowali się również w niesienie pomocy kombatantom i osobom starszym oraz różnym organizacjom pozarządowym. Żołnierze przeprowadzili także ewakuację pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy.

Działalność szkoleniowa

Pomimo trudnej sytuacji nie zaprzestając walki z epidemią, pododdziały 9ŁBOT w czerwcu uczestniczyły w szkoleniu rotacyjnym podtrzymującym wyszkolenie oraz w lipcu i w sierpniu w szkoleniu przeciwkryzysowym w środowisku wodnym. W sierpniu i wrześniu Terytorialsi odbyli intensywne szkolenie poligonowe, w którym uczestniczyło blisko 500 żołnierzy i było to największe pod tym względem szkolenie w 9ŁBOT.

W minionym roku odbyły się dwie edycje kursu podoficerskiego „Sonda” dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. W naszych batalionach w Kutnie i Zgierzu ukończyło go ponad 70 Terytorialsów w stopniu szeregowych i starszych szeregowych, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje.

Pomimo dużego zaangażowania żołnierzy 9ŁBOT w działania przeciwkryzysowe i pomoc na wielu płaszczyznach udało się przeprowadzić 10 powołań nowych ochotników na szkolenia podstawowe i wyrównawcze. W 2020 roku podczas 6 przysiąg wojskowych słowa roty wypowiedziało ponad 320 nowych Terytorialsów.

W ubiegłym roku udało się doposażyć pododdziały 9ŁBOT w karabinki MSBS Grot C16 FBA II. Na wyposażenie żołnierzy trafiły także hełmy „HP-05”- spełniające wymagania współczesnego pola walki nie tylko pododdziałów lekkiej piechoty, ale także wybranych stanowisk obsługi wozów bojowych piechoty, artylerii i innych specjalistycznych we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. Bataliony zostały doposażone w nowe pojazdy.

Z każdym dniem minionego roku wzrastał zakres wsparcia jakiego udzielali żołnierze 9ŁBOT w ramach operacji „Trwała Odporność”. Tym samym nastąpiła konieczność zwiększenia liczby żołnierzy z kompetencjami Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, umiejętnością prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, opieki nad osobą leżącą i obsługi wózków widłowych.

Dodatkowe uprawnienia z KPP otrzymało 181 żołnierzy, z pobierania wymazów zostało przeszkolonych prawie 140 żołnierzy, kurs opieki nad osobą leżącą ukończyło 55, uprawnienia obsługi pojazdów uprzywilejowanych otrzymało 53 a umiejętności obsługi wózków widłowych uzyskało 20 żołnierzy. Dodatkowe kwalifikacje pozwalają na zwiększenie wsparcia i odciążenie służb medycznych i organizacji pomocowych w naszym województwie.

Działalność przeciwkryzysowa w walce z koronawirusem

W związku ze zmianą charakteru podejmowanych przez żołnierzy działań, z końcem czerwca 2020 roku, WOT zakończył operację „Odporna Wiosna”, jednocześnie rozpoczynając walkę z COVID-19 w ramach akcji pk. „Trwała Odporność”. Ta operacja skupiona została głównie na gaszeniu ognisk koronawirusa, a główne działania ukierunkowane zostały na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów i wojewodów w taki sposób, aby panować nad transmisją wirusa.

Żołnierze 9ŁBOT nie zaprzestali jednak nieść pomocy potrzebującym i odpowiadając na apele i wnioski o wsparcie otaczali opieką kombatantów, seniorów i organizacje pomocowe. Dostarczali leki, paczki z żywnością dla seniorów, środki ochrony osobistej i płyny do dezynfekcji do szpitali i domów pomocy społecznej, dowozili łóżka do powstającego szpitala i oddziałów covidowych.

Główny wysiłek żołnierzy w czasie operacji „Trwała Odporność” został skierowany na pomoc w szpitalach i placówkach medycznych. Żołnierze wspierali Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, mierzyli temperaturę pacjentom, pobierali wymazy w punktach, zajmowali się czynnościami logistycznymi w szpitalach w całym województwie łódzkim, wspierali policjantów w monitorowaniu przestrzegania kwarantanny, pracowali na oddziałach, a także wspierali medyków w czynnościach administracyjnych, aby mogli oni wykonywać swoje obowiązki związane z pomocą medyczną chorym pacjentom.

Działania przeciwkryzysowe od początku listopada na terenie województwa łódzkiego żołnierze 9ŁBOT wykonują wspólnie z wojskami operacyjnymi – żołnierzami 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz żołnierzami z 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia.

Zespoły wymazowe mobilne i w punktach Drive-thru – mają na swoim koncie blisko 50000 pobranych wymazów. W ramach wspólnych z Policją kontrolach osób przebywających na kwarantannie zostało sprawdzonych blisko 60000 adresów.

Pomoc w okresie świątecznym

W okresie przedświątecznym w ramach akcji „Łączymy na Święta” żołnierze pomogli skontaktować się pensjonariuszom domów pomocy społecznej w Drzewicy i Niemojowicach ze swoimi rodzinami, z którymi nie widzieli się od wielu miesięcy. Terytorialsi umożliwili poprzez łącze internetowe i odpowiedni sprzęt kontakt blisko 40 pensjonariuszom z ich rodzinami w kraju i za granicą. Dzięki temu kilkadziesiąt osób mogło zobaczyć się i porozmawiać z rodziną, której nie widzieli od wielu miesięcy.

Żołnierze 9ŁBOT zaangażowali się w dostarczanie świątecznych paczek do kombatantów i seniorów w województwie łódzkim. Potrawy wigilijne przygotowane przez stołówkę wojskową i fundatorów – przedsiębiorców z okolicy Łodzi – trafiły do najbardziej potrzebujących i samotnych starszych osób.

Krwiodawstwo

Ważnym obszarem wsparcia, w jaki angażują się łódzcy Terytorialsi jest krwiodawstwo. Jako honorowi dawcy w ramach operacji „Odporna Wiosna” i „Trwała Odporność” żołnierze oddali już ponad 180 litrów krwi. W szeregach Brygady są także ozdrowieńcy, którzy systematycznie oddają osocze, aby pomóc w leczeniu najbardziej chorych osób zarażonych wirusem Covid-19.

Miniony rok był ważny dla 9ŁBOT z jeszcze jednego powodu – pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią Brygada otrzymała swój sztandar. Wręczenie sztandaru to najwyższe wyróżnienie dla jednostki a zarazem wielka nobilitacja dla jej dowódców i żołnierzy. Sztandar wojskowy jest symbolem najwyższych wartości, honoru, męstwa i tradycji a także więzi ze społeczeństwem, które jest fundatorem sztandaru.

Działania przeciwkryzysowe kontynuowane były przez okres świąteczno-noworoczny. W nowym roku łódzka brygada podtrzymuje wsparcie służb medycznych i poszerza swoje działania przeciwkryzysowe o kolejne obszary. Wspólnie z Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi medycy z 9ŁBOT będą pobierać wymazy od nauczycieli klas I-III, co zapewni bezpieczny powrót dzieci do szkół. Kolejnym zadaniem żołnierzy 9ŁBOT będzie wsparcie punktów szczepień przeciwko koronawirusowi.

Zgodnie z misją WOT żołnierze 9ŁBOT pozostają w gotowości wsparcia lokalnej społeczności w innych sytuacjach kryzysowych. Równolegle do działań przeciwkryzysowych będą odbywały się wcielenia nowych ochotników do służby. W szeregach łódzkiej brygady służy już blisko 1200 Terytorialsów.

Małgorzata Glińska/9ŁBOT

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń