Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Trwa nabór wniosków stypendialnych „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”

30 grudnia 2020 | Komunikaty

Od 16 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r. trwa nabór wniosków stypendialnych „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”.

Projekt „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” realizowany jest przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 a współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów, którzy:

1. w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego,
2. są uczniami co najmniej II klasy lub klasy odpowiadającej programowo II klasie szkoły ponadpodstawowej w szkołach artystycznych wymienionych w § 1 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych,
3, uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2019/2020,
4. nie pobierali stypendium w żadnym z poniższych projektów:

  • w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”,
  • w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”,

5. nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie internetowej projektu: zawodowcy.lodzkie.pl – tutaj.

źródło: Powiat Wieluński

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń