Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Nowy projekt wsparcia żołnierzy dla seniorów – wideo połączenia z rodzinami

11 grudnia 2020 | Komunikaty

Powstał nowy projekt wsparcia dla starszych osób jakiego udzielą żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w okresie przedświątecznym, od 21 do 24 grudnia, zorganizują wideo połączenia pomiędzy osobami starszymi przebywającymi w szpitalach i placówkach opiekuńczych oraz kombatantami, a ich rodzinami i bliskimi.

Projekt „Łączymy na święta” odpowiada na potrzeby seniorów, którzy z powodu choroby lub izolacji mają ograniczony kontakt z rodziną i bliskimi. Wsparciem wojska w ramach tego projektu zostaną objęte osoby starsze, które przebywają w szpitalach, w tym na oddziałach covidowych i onkologicznych oraz w Domach Pomocy Społecznej, a także kombatanci. Dzięki wsparciu żołnierzy będą oni mogli spotkać się z najbliższymi poprzez wideo połączenia.

Oferta wsparcia jest skierowana bezpośrednio do seniorów, ale też szpitali, w tym tych z oddziałami covidowymi oraz onkologicznych i placówek opiekuńczych. Żołnierze 9ŁBOT w najbliższych dniach będą się kontaktować z tymi placówkami w celu ustalenia ich potrzeb. Wsparcie w ramach akcji „Łączymy na święta” można też zamówić osobiście poprzez kontakt z numerem infolinii: 800-100-115 lub przesłanie wiadomości na adres: pomocwot[at]mon.gov.pl.

Działania przeciwepidemiczne wiążą się z koniecznością ścisłej izolacji części najciężej chorych oraz osób szczególnie narażonych na zakażenie. Wiele z tych osób to osoby starsze, które nie dysponują kompetencjami i wyposażeniem umożliwiającym nawiązanie i utrzymanie kontaktu z rodziną.

Taki kontakt jest szczególnie ważny, gdyż wzmacnia wolę walki z chorobą. Zapobiega poczuciu osamotnienia i wzmacnia psychicznie szczególnie w czasie Świąt Bożego Narodzenia, które w naszej tradycji mają szczególnie rodzinny charakter. Nikt nie rozumie tego lepiej niż żołnierze – weterani, którzy wiele takich świąt spędzili z dala od swoich rodzin.

Stąd pomysł uruchomienia akcji „Łączymy na święta”. To kolejna aktywność wojska w ramach operacji „Trwała Odporność”, której celem jest ograniczanie skutków transmisji koronawirusa i wsparcie walki państwa. Aktualna sytuacja, związana z pandemią, doświadcza wielu ludzi. Zmusza, zwłaszcza osoby narażone na zachorowanie, osoby ciężko chore, nierzadko osoby starsze, do ścisłej izolacji.

Gdy osoby te odizolowane są od rodziny, czy to ze względu na pobyt w szpitalu, czy też po prostu „zamknięte” są we własnym domu czy miejscu, który jest substytutem rodzinnego domu, samotność doskwiera im szczególnie dotkliwie.

Jeszcze bardziej dotkliwie odczuwają samotność osoby, które jakiś czas temu utraciły rodziny oraz te, które po utracie rodziny podupadły na zdrowiu oraz takie, które w tej ciężkiej sytuacji mają trudności w nawiązaniu nowych relacji. Łódzcy Terytorialsi umożliwią takim właśnie osobom kontakt i możliwość zobaczenia bliskich dzięki sieci internetowej.

Małgorzata Glińska
Rzecznik Prasowy 9ŁBOT

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń