Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

ZUS informuje jak spłacić zaległości w opłatach

25 listopada 2020 | Komunikaty

ZUS wysłał do płatników z zadłużeniem informację o zaległościach występujących na ich koncie (zgodnie ze stanem na 31 października br.) oraz o możliwych formach ich spłaty.

Pisma mają na celu zainteresowanie płatników stanem ich konta oraz możliwościami ułatwiającymi spłatę zaległości. W pismach ZUS zachęca do kontaktów z ZUS i doradcami ds. ulg i umorzeń, którzy oprócz pomocy we wskazaniu sposobu spłaty zadłużenia, pomogą także w wypełnianiu dokumentów i wniosków.

Blisko 400 tys. płatników w kraju, otrzymało za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS informację o występujących na koncie zaległościach w opłacaniu składek. W łódzkim takie informacje o stanie konta na 31 października br. przesłano przez PUE do ponad 21 tys. odbiorców.

Celem informacji jest zainteresowanie klientów stanem ich rozliczeń i zachęcenie do bezpośredniego kontaktu z Zakładem w razie wątpliwości i zastrzeżeń. Zakład oferuje pomoc w wyborze formy spłaty należności. Posiadając informację o ewentualnym zadłużeniu, klienci mogą szybciej na nią zareagować i uniknąć narastania zadłużenia, tym bardziej, że możliwe jest skorzystanie ze wsparcia.

W informacji ZUS wskazuje, że możliwe jest rozłożenie zadłużenia na raty albo odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę w przypadku zaległości z 2020 r. Do 30 listopada br. klienci powinni podjąć decyzję czy wystąpią z wnioskiem o udzielenie układu ratalnego, czy też spłacą niewielkie kwoty zaległości jednorazowo (np. poprzez zwiększenie wpłaty przy opłacaniu w grudniu br. składek za listopad albo regulując od razu zaległość).

Żeby zawrzeć układ ratalny, należy skontaktować się z doradcą ds. ulg i umorzeń. Doradca przedstawi możliwe warunki spłaty zadłużenia i pomoże w wypełnieniu wniosku i pozostałych dokumentów.

Numery telefonów do doradców można znaleźć na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl, w zakładce „Firmy”.

– mówi regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego Monika Kiełczyńska

Każdy płatnik, który posiada profil na Platformie Usług Elektronicznych, ma dostęp do informacji o swoim koncie. Może sprawdzić, czy występuje u niego ewentualna zaległość, a jeśli tak, to za jakie okresy i na jakie fundusze. Przy czym informacja ta obejmuje 12 ostatnich miesięcy. Zachęcamy, płatników do weryfikacji wykazanych na PUE zaległości z własną dokumentacją księgową.

W razie potrzeby uzyskania pogłębionej informacji płatnik może wystąpić ZUS z wnioskiem o podanie szczegółowych informacji. Wniosek taki można złożyć m.in. za pośrednictwem PUE. Do płatników nie posiadających konta na PUE informacje o zadłużeniu zostały wysłane pocztą.

ZUS przypomina, że dysponuje kanałami szybkiej i bezpiecznej komunikacji, które umożliwiają załatwianie spraw bez wychodzenia z domu. Zachęca również klientów do kontaktu za pośrednictwem PUE, e-wizyt oraz przez Centrum Obsługi Telefonicznej (COT). Możliwa jest także wizyta bezpośrednio w placówce ZUS u doradcy ds. ulg i umorzeń. Szczegółowe informacje, jak się skontaktować są zamieszczone na stronie internetowej zus.pl.

Monika Kiełczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego

Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń