Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Nowi ochotnicy w szeregach Terytorialsów

19 listopada 2020 | Komunikaty

Wczesnym rankiem, w sobotę 14 listopada, kandydaci do służby w 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej stawili się przed bramą 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu.

Wśród 30 ochotników, którzy mają od 18 do 50 lat, jest 10 kobiet. Z początkiem października bieżącego roku Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy.

Zawieszone zostały szkolenia rotacyjne i poligonowe, nadal jednak prowadzony jest nabór do formacji oraz odbywają się szkolenia podstawowe i wyrównawcze, które są przepustką do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zawsze chciałem wstąpić do wojska, ale z różnych przyczyn nie było to możliwe. Najpierw studia, następnie założenie rodziny.

Cieszę się, że mam możliwość pogodzenia dotychczasowego życia zawodowego ze służbą w wojsku. Moja rodzina zaaprobowała mój wybór, a ja liczę na swój dalszy rozwój w Wojskach Obrony Terytorialnej.

– powiedział Paweł Binkowski, jeden z kandydatów do służby w 9ŁBOT

Po zarejestrowaniu się na punkcie ewidencyjnym ochotnicy przeszli test sprawności fizycznej, pobrali umundurowanie i ekwipunek, odbyli szkolenia z zakresu m.in. bhp, p.poż. oraz ochrony informacji niejawnych. Po przydzieleniu broni kandydaci rozpoczynają na terenie koszar w Kutnie „szesnastkę”, której zwieńczeniem będzie przysięga wojskowa.

Podczas szkolenia duży nacisk kładziony jest na nabycie praktycznych umiejętności z posługiwania się bronią, zasad udzielania pierwszej pomocy, podstaw taktyki i topografii wojskowej. W przedostatnim dniu kandydaci do terytorialnej służby wojskowej odbędą egzamin końcowy zwany „pętlą taktyczną”.

Każdy Terytorials wykona podczas tego sprawdzianu szereg zadań taktycznych i ogniowych po wyznaczonej, kilkukilometrowej trasie. Jeśli pomyślnie go zaliczą, 29 listopada w Zgierzu złożą przysięgę na sztandar 9ŁBOT. Ze względu na sytuację epidemiczną szkolenie odbywa się w reżimie sanitarnym i małych grupach.

Osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w Wojskach Obrony Terytorialnej powinny skontaktować się (najlepiej telefonicznie) z najbliższą Wojskową Komendą Uzupełnień (w Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach i Tomaszowie Mazowieckim) by móc rozpocząć proces rekrutacyjny.

Agnieszka Badera/9ŁBOT

Copyright © 2017-2021 Kocham Wieluń