Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Policja apeluje: zachowaj ostrożność podczas prac polowych

17 września 2020 | Komunikaty

Jesień to czas wzmożonej pracy na polach uprawnych, która może nieść różnego rodzaju niebezpieczeństwa.

Prace w rolnictwie to niebezpieczeństwa przede wszystkim związane z niewłaściwym użytkowaniem maszyn rolniczych, lub angażowaniem dzieci w prace, mogące stanowić zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

Prace w rolnictwie to często ciężkie i niebezpieczne zajęcia. Policjanci apelują o zachowanie ostrożności w trakcie prac polowych. Czasem wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do nieszczęścia, co może kosztować utratę zdrowia, a czasem nawet życia. Ogromny wpływ na bezpieczeństwo ma również stan trzeźwości.

Policja przypomina, że początek jesieni to także czas wzmożonego ruchu maszyn rolniczych na drogach. Dlatego też kierujący takimi maszynami powinni przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, zarówno na drodze oraz w czasie prac na polach.

W dużej mierze przyczyny zdarzeń, do których dochodzi podczas prac rolniczych, wynikają z pośpiechu, przemęczenia, czy nieprawidłowej organizacji pracy, ale również z lekceważącego stosunku do potencjalnych zagrożeń.

Pamiętajmy:
– Nigdy nie podejmujmy prac w gospodarstwie pod działaniem alkoholu, nie kierujmy pojazdami, nie pozwólmy też aby czynili to inni!
– Nie dopuszczajmy do kierowania maszynami lub pojazdami osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień!
– Nie przewoźmy nikogo na załadowanych wozach i przyczepach!

Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i młodzież, która często pomaga przy pracach polowych. Należy pamiętać, że młodzi ludzie chociażby z racji wieku, mają mniejsze doświadczenie w tym zakresie. Dlatego też wszelkie pomocnicze prace powinni wykonywać pod bacznym okiem dorosłych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na najmłodsze dzieci, które często bawią się na podwórku przy znajdujących się tam maszynach rolniczych. Pamiętajmy, aby były one odpowiednio zabezpieczone i unieruchomione. Nigdy nie zostawiajmy małych dzieci bez opieki! To na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych!

Nie angażujmy dzieci do obsługi ciągników i maszyn rolniczych! Nie wyznaczajmy im innych niebezpiecznych zadań! Nie prośmy dziecka o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki i smary!

 Asp. sztab. Damian Pawlak

Copyright © 2017-2023 Kocham Wieluń