Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie rekomendacji w programie stypendialnym „Stypendia Pomostowe”

10 sierpnia 2020 | Komunikaty

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie XIX Edycji Programu Stypendiów Pomostowych (Segment II) (nabór wniosków od 17.08 do 28.08.2020 roku do godz. 15:30), realizowanej przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi.

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w 2020 r. (maturzyści lat ubiegłych, poprawiający maturę w roku 2020 będą dyskwalifikowani).

Kandydaci do stypendium z w/w programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1. Są absolwentami szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej na terenie powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego,
2. Są mieszkańcami terenów wiejskich lub w miast do 20 tys. mieszkańców, co potwierdzą zaświadczeniem z ewidencji ludności. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
3. Muszą pochodzić z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy, niż 1820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r.,
4. Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90, zgodnie z algorytmem. Odnośnik do algorytmu znajduje się tutaj,
5. Zostali przyjęci w roku akademickim 2020/2021 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, publicznych uczelniach akademickich..

UWAGA !!!

Pierwszym krokiem w celu ubiegania się o rekomendację jest złożenie wypełnionego, kompletnego wniosku wraz z załącznikami w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego pl. Kazimierza Wielkiego 2/205 najpóźniej do 28 sierpnia, do 15:30. Wykaz załączników podany jest we wniosku.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 4 sierpnia 2020 roku. O otrzymaniu rekomendacji osoby ubiegające się o stypendium zostaną powiadomione telefonicznie.

Po uzyskaniu rekomendacji, do 14 września, do godz. 16:00 należy wypełnić wniosek on-line, dostępny na stronie internetowej PSP. Odnośnik znajduje się tutaj. Po tym terminie nie będzie już możliwości otwarcia aplikacji.

Prawidłowo wypełniony, kompletny oraz zatwierdzony i złożony wniosek on-line należy wydrukować i podpisać oraz złożyć w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego w terminie do 21 września, do godz. 15:30.

W razie pytań można kontaktować się bezpośrednio z:

Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości – Odnośnik do kontaktu tutaj  Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego – tel. (43) 843 79 32

Szczegóły programu oraz wnioski znajdziesz na stronie Fundacji tutaj. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się tutaj.

W dniach od 12 sierpnia do 25 sierpnia biuro Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego będzie nieczynne z powodu urlopu. Dokumenty będzie można składać w sekretariacie lub wrzucać do skrzynki na korespondencję dla Starostwa Powiatowego po uprzednim zapakowaniu w kopertę i zaadresowaniu do Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

źródło: Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń