Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Grupa „SPEED” od roku dba o bezpieczeństwo na drogach w Łódzkiem

21 lipca 2020 | Komunikaty

Nad bezpieczeństwem na drogach woj. łódzkiego nie tylko czuwają policjanci pełniący codzienną służbę, ale również funkcjonariusze z Zespołu „SPEED”.

Policjanci z Zespołu „SPEED” prócz udzielania uczestnikom ruchu niezbędnej pomocy reagują na najbardziej rażące naruszenia przepisów.

Przede wszystkim stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Zespół „SPEED” został powołany decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i działa na drogach województwa łódzkiego od 19 lipca 2019 r.

Jego głównym celem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drogach w szczególności eliminowanie zagrożenia jakim jest nadmierna prędkość czyli główna przyczyna wypadków drogowych. W skład grupy wchodzi 30 funkcjonariuszy służby Ruchu Drogowego.

W działaniach policjanci wykorzystują radiowozy nieoznakowane wyposażone w wideorejestratory oraz laserowe mierniki prędkości z wizualizacją. Są to policjanci po odbytych przeszkoleniach w zakresie technik kierowania pojazdami, posiadający obszerną znajomość przepisów ruchu drogowego.

W pierwszym roku działalności Zespół „SPEED” ujawnił 18830 wykroczeń w tym 10844 przekroczeń dozwolonej prędkości, z czego aż 2162 kierowców jechało na obszarze zabudowanym z prędkością większą o 50 km/h niż dozwolona, tracąc tym samym prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Nałożyli przy tym 15895 mandatów karnych oraz skierowali 482 wnioski o ukaranie do sądu. Ponadto ujawnili 177 przestępstw w ruchu drogowym. Funkcjonariusze z policyjnej grupy SPEED oprócz ujawniania rażących naruszeń przepisów eliminują z ruchu pojazdy niesprawne technicznie.

W ciągu roku działalności zatrzymali 1133 dowody rejestracyjne z czego 565 za zły stan techniczny. Zespół „SPEED” prowadzi liczne działania, podczas których wykorzystywany jest śmigłowiec policyjny, dron, monitoring miejski oraz ruchome stanowisko dowodzenia.

Zespół realizuje także zadania mające na celu przeciwdziałanie nielegalnym wyścigom ulicznym organizowanym na terenie woj. łódzkiego a w szczególności na terenie Łodzi.

źródło: KWP w Łodzi

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń