Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Uwaga na bezpieczeństwo w trakcie prac polowych

17 lipca 2020 | Komunikaty

Praca w rolnictwie to ciężkie i często niebezpieczne zajęcia. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i młodzież, którzy często zwłaszcza w okresie wakacji pomagają przy pracach polowych.

Wieluńscy policjanci radzą jak uniknąć zagrożeń w gospodarstwie i podczas prac polowych. Podczas wakacji w gospodarstwie często rodzicom pomagają dzieci, które szczególnie narażone są na ryzyko doznania urazów, a nawet utraty życia.

Aby zapobiegać niepotrzebnym wypadkom apelujemy o rozwagę i szczególną ostrożność podczas wykonywania prac polowych. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi, niezachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, zmęczenie, a także rutyna może doprowadzić do nieszczęścia.

Należy pamiętać, że młodzi ludzie chociażby z racji wieku mają mniejsze mniejsze doświadczenie przy obsłudze maszyn rolniczych. Dlatego też wszelkie pomocnicze prace powinni wykonywać pod bacznym okiem dorosłych. Szczególną uwagę należy zwrócić na najmłodsze dzieci, które często bawią się na podwórku przy znajdujących się tam maszynach rolniczych.

Pamiętajmy aby były one odpowiednio zabezpieczone i unieruchomione. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zapobiec wypadkom często z tragicznymi skutkami. Pamiętajmy również, że w trakcie prac polowych nie należy spożywać alkoholu.

Jak uniknąć zagrożeń?

 • Nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych.
 • Nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych.
 • Nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka.
 • W obejściu powinno być wydzielone miejsce, w którym dzieci mogłyby bawić się. Miejsce to winno być odgrodzone wysoką siatką od części roboczej podwórka, po którym chodzą zwierzęta i poruszają się maszyny rolnicze.
 • Nie wolno dziecku przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny rolniczej.
 • Nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły.
 • Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci!
 • Nie każdy, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinien pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach!
 • Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach!
 • W stanie nietrzeźwym nie podejmuj żadnej pracy; nie pozwalaj, by inni to czynili!
 • Nie pozwalajmy dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych!

źródło: KPP w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń