Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wieluńskie szkoły katolickie podpisały umowy o współpracy z Uniwersytetem Opolskim

8 lipca 2020 | Komunikaty

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich podpisały umowy o współpracy z Uniwersytetem Opolskim.

Dnia 7 lipca 2020, po wielu latach nieformalnych kontaktów, ponadpodstawowe szkoły katolickie SPSK w Wieluniu uzyskały wsparcie w postaci umowy o współpracy dydaktycznej, zawartej pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bp. Teodora Kubiny oraz Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

W Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego porozumienie podpisali: prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO oraz dyrektor szkół ;mgr Anna Przybylska w obecności p.Karoliny Kościelnej oraz dr hab. Tomasz Ciesielczuk (UO), odpowiedzialnych za realizację porozumienia.

Umowy zawarto na cztery lata, z możliwością ich przedłużenia, a dla uczniów i nauczycieli szkół katolickich oznaczają one m.in. możliwość udziału w wykładach, zajęciach seminaryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych i terenowych, organizowanych wyłącznie dla uczniów i nauczycieli szkoły lub łącznie z grupami studenckimi w UO.

W ramach umowy będzie podejmowanie wspólnych działań dla podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli i uczniów szkoły, oraz współpracę pomiędzy nauczycielami szkoły i pracownikami UO dla doskonalenia lub tworzenia programów nauczania.

źródło: szkoły katolickie SPSK w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń