Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Szkoły z Kurowa i Okalewa zakwalifikowały się do programów edukacyjnych Fundacji Orange

18 czerwca 2020 | Komunikaty

Prawie 300 szkół podstawowych z całej Polski, w tym 14 z województwa łódzkiego zakwalifikowało się do programów edukacyjnych Fundacji Orange.

Zostały wybrane spośród ponad 1200 zgłoszeń a wśród nich Szkoła Podstawowa im. KEN w Kurowie i Szkoła Podstawowa w Okalewie. Od września rozpoczną zajęcia, na których uczniowie klas 1-3 poznają zasady odpowiedzialnego korzystania z technologii, a klas 4-8 – podstawy programowania. Placówki otrzymają tablety i roboty, a nauczyciele możliwość podnoszenia swoich kompetencji.

14 szkół podstawowych z województwa łódzkiego otrzyma wsparcie od Fundacji Orange w prowadzeniu zajęć, które przygotują dzieci do bezpiecznego korzystania z technologii i pomogą im poznać podstawy programowania. Placówki zyskają także multimedialny sprzęt i możliwość rozwoju umiejętności cyfrowych kadry nauczycielskiej.

Mimo pandemii i nietypowego trybu zajęć szkolnych w ciągu miesiąca do Fundacji napłynęło ponad 1200 zgłoszeń z całej Polski od szkół zainteresowanych udziałem w jej edukacyjnych inicjatywach. Każda placówka musiała wypełnić formularz online i przygotować pracę konkursową wykonaną wspólnie z uczniami podczas zdalnego nauczania. Komisja oceniała zadanie pod kątem pomysłowości, poziomu zaangażowania dzieci i wykorzystania cyfrowych narzędzi.

Liczba zgłoszeń przerosła nasze oczekiwania, było ich aż o 300 więcej niż rok temu. Cieszy nas to zainteresowanie i zaufanie ze strony szkół. Nasze programy – MegaMisja i #SuperKoderzy, są przygotowane tak, aby uczniowie i nauczyciele mogli wyjść z ławek, pracować w grupach, realizować zadania praktyczne, wspólnie omawiać dane zagadnienia i szukać rozwiązań.

Tę formę szczególnie doceniają placówki, które prowadzą z nami zajęcia w poprzednich edycjach.

– mówi Łucja Kornaszewska-Antoniuk z Fundacji Orange

Zakwalifikowane szkoły od września rozpoczną cykl zajęć z dziećmi. W MegaMisji wezmą udział uczniowie klas 1-3 i będą uczyć się rozsądnego, bezpiecznego korzystania z nowych technologii.

Dowiedzą się m.in. jakie treści można publikować w sieci, jak chronić swoją prywatność, przestrzegać praw autorskich, jak odróżniać reklamę od informacji, dbać o dobre maniery w internetowych kontaktach i zachować umiar w używaniu smartfonów. Za zrealizowane zajęcia szkoły otrzymają punkty i będą mogły wymienić je na gwarantowane nagrody – tablety, audiobooki, książki i pomoce edukacyjne.

W SuperKoderach wezmą udział uczniowie klas 4-8 i poznają podstawy programowania. Zależnie od wybranej ścieżki, będą konstruować roboty, stacje pogodowe lub tworzyć własne strony www. Fundacja Orange przyzna szkołom grant na zakup wybranych zestawów robotów.

Nauczyciele nie muszą być informatykami ani ekspertami od cyfrowych technologii – otrzymają kompleksowo przygotowane materiały, instruktaże, scenariusze zajęć, możliwość podnoszenia swoich kompetencji i wsparcie w prowadzeniu projektu na każdym etapie.

Od kiedy bierzemy udział w #SuperKoderach, działamy jak nakręcony zegarek, wykorzystujemy roboty na lekcjach i na zajęciach pozalekcyjnych.

Skręcamy, programujemy i dobrze się bawimy. Roboty to nie tylko informatyka, teraz wykorzystujemy je także na języku angielskim.

– mówi Marek Grzywna, nauczyciel z SP nr 23 w Toruniu, która uczestniczyła w poprzedniej edycji

Takie zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez godzinę. Będzie to okazja do zdobycia cennych umiejętności i ważna lekcja o tym, że nowe media to nie tylko zabawa i gry, ale także możliwość rozwoju kompetencji niezbędnych w przyszłości i dostępu do cennych zasobów wiedzy.

W obyciu z technologiami ważne jest nie tylko sprawna obsługa, ale zdrowe nawyki: ostrożności, bezpieczeństwa i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy je w sposób sensowny i wartościowy. Łącznie z MegaMisji skorzystało już 27 000 uczniów, a z #SuperKoderów 10 000. Programy Fundacji Orange są objęte patronatami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Natalia Jankowska Fundacja Orange

Copyright © 2017-2021 Kocham Wieluń