Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Łódzcy Terytorialsi wznawiają nabór ochotników i szkolenie

17 czerwca 2020 | Komunikaty

Przywrócenie szkolenia nowych ochotników w celu kontynuacji planu rozwoju formacji, odnowienie nawyków bojowych przez dotychczasowych żołnierzy oraz rozszerzenie kompetencji przeciwkryzysowych – to trzy główne obszary działalności szkoleniowej Wojsk Obrony Terytorialnej w trzecim kwartale 2020 roku.

Wraz ze zmianą modelu kontroli epidemii, żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej przywracają szkolenia, które będą realizowane równolegle z działaniami przeciwkryzysowymi. Po ponad trzech miesiącach operacji „Odporna Wiosna”, formacja wznawia nabór ochotników i przywraca szkolenia rotacyjne.

Działalność WOT będzie ukierunkowana na zapewnienie balansu pomiędzy realizacją szkolenia, a utrzymaniem zdolności do wsparcia działań przeciwkryzysowych związanych z pandemią.

Program szkolenia na „okres przejściowy”

Wykorzystując doświadczenia z działań w ramach operacji „Odporna Wiosna” zmodyfikowano program szkolenia, który umożliwi rozszerzenie kompetencji łódzkich Terytorialsów o działania przeciwkryzysowe przy jednoczesnym podtrzymaniu zdolności bojowych.

Wszystko po to, by w oparciu o pozyskane z operacji wnioski rozwijać umiejętności i kwalifikacje żołnierzy, a tym samym lepiej przygotować ich na ewentualną kolejną falę epidemii oraz inne zdarzenia o charakterze kryzysowym.

Od lipca do września obligatoryjnie wracają szkolenia żołnierzy, które będę organizowane w trzech blokach tematycznych. Pierwszym blokiem będą zajęcia podtrzymujące zdolności bojowe. Drugi blok szkoleniowy będzie dotyczył tematyki wsparcia samorządów terytorialnych, opieki medycznej i inspekcji sanitarnych w walce z pandemią.

Tematyką trzeciego bloku będzie wsparcie lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym, typowych dla stałego rejonu odpowiedzialności 9ŁBOT. Szkolenie będzie prowadzone w formie zajęć teoretycznych i praktycznych uzupełnionych e-learningiem.

Jak będzie wyglądało szkolenie WOT w warunkach koronawirusa?

Jednym z głównych wyznaczników działalności szkoleniowej będzie zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego ukierunkowanego na ograniczanie ryzyka zachorowań.

Każdorazowe stawiennictwo ochotników na szkolenie będzie poprzedzone wywiadem na temat stanu ich zdrowia oraz dotychczasowej aktywności. Wszyscy żołnierze zostaną wyposażeniu w środki ochrony osobistej. Szkolenia będą prowadzone w grupach liczących maksymalnie 10-12 żołnierzy, a na cały okres szkolenia do grupy szkoleniowej będą przydzieleni ci sami instruktorzy.

Grupy szkoleniowe będą separowane od siebie, dotyczy to zajęć jak również zakwaterowania, żywienia oraz transportu. Pomiar temperatury żołnierzy będzie dokonywany każdorazowo przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia. Ponadto wstrzymana zostanie możliwość korzystania z urlopów i przepustek.

Za bezpieczeństwo żołnierzy odpowiadają ich dowódcy. Muszą oni na bieżąco monitorować sytuację epidemiologiczną w stałym rejonie odpowiedzialności, czyli na terenie województwa łódzkiego i poszczególnych powiatów, a w przypadku dużego ryzyka zakażeń mogą wstrzymać zaplanowane szkolenie lub powołanie żołnierzy z rejonów o dużym ryzyku zakażeń.

Prostsza rekrutacja do WOT dla nowych ochotników

Nowych ochotników do służby w 9ŁBOT zainteresuje z pewnością informacja o ułatwieniach w procesie rekrutacji, która od lipca br. ma być prostsza, niż dotychczas. Kandydat, który zgłosi się do Wojskowej Komendy Uzupełnień zostanie skierowany do zapoznania się z jednostką wojskową, a następnie na badania psychologiczne. Nie będzie już musiał przechodzić przez cały cykl badań Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej.

Kandydaci, którzy chcą wstąpić w szeregi łódzkiej Brygady powinni zgłaszać swoje kandydatury w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień, która odpowiada za przeprowadzenie kwalifikacji. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin wizyty w WKU należy ustalać telefonicznie.

Rekomendowanym sposobem składania wniosku o powołanie do służby jest skorzystanie z ePUAP. Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi polskie obywatelstwo, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia. Na terenie województwa łódzkiego funkcjonują 4 WKU – w Łodzi, Sieradzu, Tomaszowie Maz. i w Skierniewicach.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę 24 tys. żołnierzy, przy czym gdyby nie wstrzymanie zaciągu spowodowane pandemią liczba żołnierzy mogłaby być o 3 tys. większa. Dla nowych ochotników do służby jeszcze w tym roku zaplanowano 62 szkolenia podstawowe oraz 55 szkoleń wyrównawczych.

Liczba łódzkich Terytorialsów to ponad 1000 żołnierzy.

mjr Arkadiusz Rubajczyk – oficer prasowy 9ŁBOT

Copyright © 2017-2021 Kocham Wieluń