Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Podsumowanie akcji „Odporna Wiosna” łódzkich Terytorialsów

10 czerwca 2020 | Komunikaty

Z początkiem czerwca minął 92 dzień od czasu pojawienia się pierwszego, potwierdzonego przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce.

Dwa dni później (6 marca) Siły Zbrojne po raz pierwszy po 1989 roku zaangażowały się na tak dużą skalę w działania przeciwkryzysowe.

W ramach tych działań ważną rolę odgrywają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Również żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej zaangażowali się we wsparcie osób potrzebujących, samorządów, opieki medycznej i wielu innych instytucji. Celem tych działań jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych województwa łódzkiego.

Sześć dni od włączenia się w działania w ramach pandemii WOT zmieniły model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy aby 18 marca rozpocząć pierwszą po 1989 roku szeroko zakrojoną operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”.

Celem operacji jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Działania są prowadzone w formie wspierania wojewodów, samorządów, instytucji pomocowych oraz bezpośredniej pomocy potrzebującym w siedmiu głównych obszarach:

1. Szpitale i służby sanitarne;
2. Policja;
3. Agencja Rezerw Materiałowych;
4. Straż Graniczna;
5. Samorządy i organizacje non-profit;
6. Urząd Lotnictwa Cywilnego;
7. budowa odporności indywidualnej oraz społecznej.

Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej do wsparcia WOT zostali przydzieleni podchorążowie Akademii Wojskowych. Do działań wymagających specjalistycznego wyposażenia delegowani są wojskowi chemicy oraz personel szpitali polowych podległych Dowództwu Generalnemu RSZ, wsparcia udzielają także żandarmi oraz żołnierze Inspektoratu Wsparcia SZ.

Dotychczas, podczas trzech miesięcy w działania przeciwkryzysowe w województwie łódzkim zaangażowanych było prawie 200 podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej, 140 żołnierzy zawodowych 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej i 32 pracowników Resortu Obrony Narodowej oraz 1100 żołnierzy Obrony Terytorialnej łódzkiej Brygady.

wsparcie szpitali i służb sanitarnych

Niezmiennie jednym z głównych obszarów operacji „Odporna Wiosna” pozostaje wsparcie udzielane tym, którzy znajdują się na pierwszej linii walki z koronawirusem – czyli służbom medycznym. Od początku walki z koronawirusem żołnierze 9ŁBOT wspomagali działalność szpitali i placówek medycznych w województwie łódzkim.

Do głównych zadań należało rozstawianie namiotów służących za polowe izby przyjęć, wsparcie logistyczne. Jednym z głównych obszarów wsparcia realizowanym na korzyść służb sanitarnych jest pobieranie wymazów. W województwie łódzkim funkcjonują 4 zespoły wymazowe będące w dyspozycji dowódcy 9ŁBOT: po jednym składającym się przeszkolonych żołnierzy z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim i Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego oraz dwa zespoły z 9ŁBOT.

Od początku kwietnia ww. zespoły pobrały 4363 wymazy od osób przebywających w domach na kwarantannie oraz w ramach mobilnych punktów pobierania wymazów typu Drive Thru zwanych Test&Go (również w Wieluniu o czym pisaliśmy tutaj). W domach opieki społecznej wykonali natomiast 3098 wymazów. W sumie na dzień dzisiejszy jest to liczba 7461 wymazów.

Do tej pory łódzcy Terytorialsi na wniosek wojewody łódzkiego prowadzili i prowadzą 4 punkty wymazowe Test&Go: w Ostrowie k./Opoczna w Wieruszowie w Tomaszowie Maz. i w Działoszynie. Równocześnie wspierają funkcjonowanie tego typu punktów w Wieluniu i w Piotrkowie Trybunalskim.

Wsparcie opieki medycznej to również donacje krwi. Podchorążowie i żołnierze 9ŁBOT chętnie i licznie odpowiedzieli na ten apel. Zorganizowano cztery takie zbiórki – 16 kwietnia w 91 batalionie lekkiej piechoty w Zgierzu, 13 maja w 92blp w Kutnie, 20 maja i 3 czerwca przy ul. Źródłowej w Łodzi. Łącznie żołnierze oddali 100 litrów krwi.

budowa odporności indywidualnej i społecznej

Od pierwszych dni operacji „Odporna Wiosna” żołnierze i pracownicy 9ŁBOT pomagają kombatantom i osobom starszym. Wsparcie polega przede wszystkim na dostarczaniu żywności, leków, zakupów i innych środków tzw. pierwszej potrzeby a także na udzielaniu wsparcia psychologicznego. umawiając wizyty u lekarzy, czy też dowożąc na specjalistyczne badania lub chemioterapię.

Nieoceniona dla osób starszych, zamkniętych w tym trudnym czasie w czterech ścianach swoich domów, były także rozmowy telefoniczne, wyjaśnianie bieżącej sytuacji, edukowanie w zakresie podstawowych zasad higieny i szeroko pojętej profilaktyki przeciwepidemiologicznej.

wsparcie samorządów i organizacji non-profit

Żołnierze 9ŁBOT i podchorążowie WAT dowozili żywność, środki higieniczne i do dezynfekcji do Ośrodków Pomocy Społecznej. Na rzecz tych ośrodków oraz Caritas i PCK w województwie łódzkim z banków żywności trafiły ponad 53 tony żywności.

Obsługa podmiotów wnioskujących o wsparcie była prowadzona głównie poprzez aplikację webową stworzoną specjalnie w tym celu przez podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej, którzy byli delegowani do Dowództwa WOT. Tak zwana „Platforma wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych” zdecydowanie usprawniła i przyspieszyła zamawianie wsparcia WOT. Do chwili obecnej do łódzkiej Brygady wpłynęło 170 wniosków o wsparcie od 77 podmiotów.

Dotychczas łódzcy Terytorialsi udzielali praktycznego wsparcia ponad 30 Domom Pomocy Społecznej, w tym również poprzez przeprowadzenie szkoleń dla personelu, dotyczącego przede wszystkim właściwych zachowań mających na celu uniknięcia zarażenia koronawirusem oraz stosowania środków ochrony osobistej.

Najważniejszymi działaniami w domach opieki była pomoc przy ewakuacji i bezpiecznym powrocie pensjonariuszy do Domów Pomocy Społecznej w Kleszczowie i Drzewicy. Dwóch żołnierzy 9ŁBOT zgłosiło się jako wolontariusze do opieki nad mieszkańcami Domu Opieki w Drzewicy, gdzie sytuacja była krytyczna. Sytuacja w DPS-ach jest nieustannie monitorowana poprzez kontakt koordynatora z Brygady z dyrektorami placówek.

W celu przeprowadzenia ewakuacji oraz przywrócenia pierwotnych zdolności do funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej, od 20 kwietnia br. w każdej brygadzie obrony terytorialnej funkcjonują Zespoły Interwencji Kryzysowych. Zespoły są kierowane do działania przez Dowództwo WOT na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego lub właściwego wojewody.

W skład łódzkiego Zespołu, poza 9ŁBOT, wchodzi 25 Brygada Kawalerii Powietrznej i 5 pułk chemiczny z Tarnowskich Gór. Do tej pory Zespół Interwencji Kryzysowej 9ŁBOT interweniował 29 razy.

wsparcie Agencji Rezerw Materiałowych

Od początku trwania epidemii łódzcy Terytorialsi czynnie wspierają samorządy, organizacje pozarządowe, służby mundurowe i ośrodki pomocy społecznej w dystrybucji środków ochronnych, żywności i materiałów medycznych. W sumie od początku marca wraz z podchorążymi Wojskowej Akademii Technicznej w ramach 16 wyjazdów do Agencji Rezerw Materiałowych w Strzałkowie, Komorowie i Lublińcu rozładowali blisko 60 ton środków do dezynfekcji, kombinezonów medycznych, maseczek, rękawic i przyłbic.

Następnie rozwozili je do szpitali, domów opieki a na początku maja także do urzędów, bibliotek, szkół i zakładów pracy w województwie łódzkim. Żołnierze 9ŁBOT dostarczyli w różne lokalizacje na terenie województwa pół miliona maseczek ochronnych, które uszyli łódzcy przedsiębiorcy na zlecenie Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego.

wsparcie Policji

Wzrost liczby osób przebywających na kwarantannie oraz wprowadzane kolejne ograniczenia spowodowały potrzebę wzmocnienia wojskiem działań realizowanych przez policję. Żołnierze – ochotnicy wspierali policjantów w monitoringu osób przebywających na kwarantannie w ponad 3600 przypadkach i wzięli udział w prawie 4900 wspólnych patrolach.

Wszystkie wymienione powyżej przykłady działań żołnierzy 9ŁBOT są praktycznym wymiarem misji formacji, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się do operacji pod kryptonimem „Trwała Odporność”.

Jej istotą będzie model działania skoncentrowany na trzech liniach wysiłku: zapobieganiu, identyfikowaniu i izolowaniu. Naszym celem będzie wsparcie utrzymania przez państwo kontroli nad epidemią, aż do momentu jej całkowitego wygaszenia.

mjr Arkadiusz Rubajczyk
Oficer Prasowy 9 ŁBOT

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń