Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

ZUS informuje: jeśli chcesz zwrotu nadpłaty musisz złożyć wniosek

6 maja 2020 | Komunikaty

Istnieje możliwość wystąpienia o zwrot opłaconych składek za marzec, jeśli płatnik wnioskuje i spełnia warunki do zwolnienia z ich opłaty.

Czas na złożenie wniosku mija wraz z terminem rozliczenia składek za kwiecień. Jeśli płatnik nie zawnioskuje o zwrot nadpłaty, jego wpłata rozliczy się na kwiecień i nie będzie podlegała zwrotowi.

Płatnicy, którzy wpłacili składki za marzec i starają się o zwolnienie z ich opłacania, powinni złożyć wniosek o zwrot dokonanej nadpłaty jeszcze przed terminem płatności składek za kwiecień czyli do 10 lub 15 maja, w zależności od tego jaki mają termin rozliczenia z ZUS-em.

Przedsiębiorcy mogą złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych.

Wyjątkiem są składki za marzec. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy zatrudniający od 1 do 49 osób albo płatnicy rozliczający składki jako spółdzielnia socjalna będą mogli uzyskać zwolnienie ze składek za marzec również w sytuacji gdy składka za ten miesiąc została już opłacona.

– informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS woj. łódzkiego

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące czyli marzec, kwiecień i maj, a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Mówimy o sytuacji, w której prowadzący działalność nie miał zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze.

Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot nadpłaty za marzec to rozliczy się ona na składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.

– wyjaśnia rzeczniczka

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za trzy miesiące od marca do maja 2020 r. można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty. Jeżeli ZUS rozpatrzy złożony wniosek negatywnie, trzeba będzie opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

Monika Kiełczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń