Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Od dzisiaj wymazy w DPS-ach województwa łódzkiego

1 maja 2020 | Komunikaty

Od dzisiaj, 1 maja, w ramach działań realizowanych przez Zespół Interwencji Kryzysowej, łódzcy Terytorialsi i żołnierze 25 BKPow będą wykonywać wymazy na obecność koronawirusa w Domach Pomocy Społecznej w województwie łódzkim.

9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej jest koordynatorem tych działań. Z wnioskiem o realizację tego zadania wystąpił wojewoda łódzki pan Tobiasz Bocheński.

Do tej pory nasi żołnierze – medycy pobierali wymazy od osób objętych kwarantanna w miejscach zamieszkania tychże, na podstawie zleceń wydawanych przez Wojewódzkie Centrum Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

To zadanie będzie nadal kontynuowane i realizowane wspólnie z żołnierzami Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

– mówi mjr Arkadiusz Rubajczyk Oficer Prasowy 9ŁBOT

Ww. dwa zespoły wymazowe będą udawały się do wskazanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego DPSów, przede wszystkim aby badaniami objąć personel, ale może być także wskazanie do wykonania testów podopiecznym domów.

W skład każdego z zespołów wchodzi kierowca ambulansu, który nie ma bezpośredniego kontaktu z medykiem pobierającym próbki do badania ani z jego pomocnikiem. Równocześnie żołnierze, którzy mogą być narażeni na kontakt z wirusem są odpowiednio wyposażeni w środki ochrony osobistej, tj. kombinezony, maski, rękawice, gogle, przyłbice etc.

Każdy z nich musiał przejść specjalistyczne szkolenie, które przeprowadzili specjaliści z Wojewódzkiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Łodzi.Każda czynność jest określona w procedurach, które mają zapewnić bezpieczeństwo żołnierzom oraz osobom, z którymi w czasie wykonywania tych czynności mogą oni mieć kontakt.

– opowiada mjr Arkadiusz Rubajczyk

***

Rozprzestrzenianie się koronawirusa zobowiązuje nas do podjęcia działań, których celem jest wsparcie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniem zdrowia i życia w Domach Pomocy Społecznej.

Od północy 20 kwietnia br. na mocy decyzji ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w każdym województwie na bazie brygad obrony terytorialnej oraz jednostek podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych zostały utworzone Zespoły Interwencji Kryzysowych (ZIK) WOT są utrzymywane w 6 godzinnej gotowości do podejmowania działań.

Ich działanie ma charakter wspierający i uzupełniający powołane do tego służby. Wszystko odbywa się w ścisłej współpracy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim i Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Do głównych zadań ZIK 9ŁBOT należy:
1. pobieranie wymazów od mieszkańców, pracowników oraz personelu DPS oraz ich przekazywanie do laboratoriów;
2. przeprowadzenie segregacji (triażu) mieszkańców, personelu i pracowników DPS w celu przygotowania ewakuacji do placówek medycznych;
3. ewakuacja mieszkańców, personelu i pracowników do wskazanych placówek medycznych;
4. dekontaminacja pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów użytych do ewakuacji;
5. szkolenia mieszkańców, pracowników i personelu DPS w zakresie wdrożenia czynności mających na celu wyeliminowanie transmisji koronawirusa;
6. odtworzenie pierwotnej zdolności DPS do funkcjonowania.

***

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wykonują zadania na rzecz walki z koronawirusem już od 6 marca – w dwa dni po wykryciu pierwszego przypadku zakażenia w Polsce. Od 18 marca WOT prowadzi pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”.

Każdego dnia w bezpośrednie działania zaangażowanych jest ponad 5 tys. żołnierzy i przydzielonych pod dowództwo WOT podchorążych Akademii Wojskowych. Celem operacji  jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych.

W ramach „Odpornej Wiosny” terytorialsi dostarczają żywność i leki, wspierają służby sanitarne i samorząd terytorialny, współpracują z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wspierają rodziny personelu medycznego, kombatantów, osoby starsze i przebywających w kwarantannie, oddają krew oraz prowadzą infolinię wsparcia psychologicznego.

Zadanie wspierania lokalnych społeczności jest realizowane wspólnie z innymi podmiotami, przede wszystkim w ramach zadań koordynowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

źródło: mjr Arkadiusz Rubajczyk
Oficer Prasowy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń