Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

ZUS pomaga uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, niezbędnego do świadczeń

29 kwietnia 2020 | Komunikaty

Osoby, które wnioskują do ZUS o zasiłek macierzyński lub pogrzebowy, powinny załączyć do wniosku stosowny odpis aktu stanu cywilnego.

W dopełnieniu formalności pomaga ZUS. Jeśli klient nie będzie mógł dostarczyć odpisu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek klienta wystąpi o ten dokument do Urzędu Stanu Cywilnego.

Okres pandemii, to czas trudny dla wszystkich. Staramy się pomóc naszym klientom uzyskać dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego czy pogrzebowego i dlatego w ich imieniu występujemy do Urzędu Stanu Cywilnego o przesłanie do ZUS odpisów aktów urodzenia lub zgonu.

Żeby ZUS mógł w imieniu klienta wystąpić z takim wnioskiem do USC, musi od niego uzyskać wniosek o zasiłek i oświadczenie z danymi, które umożliwią Urzędowi Stanu Cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy.

– informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego

Zasiłek macierzyński

Co zrobić, aby ZUS uzyskał z USC odpis aktu urodzenia dziecka potrzebny do wypłaty zasiłku macierzyńskiego? Z wnioskiem o zasiłek macierzyński ubezpieczony musi przekazać do ZUS dane dziecka, czyli: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL. 

Może zdarzyć się, że rodzic nie zna numeru PESEL, dlatego ważne żeby podał dodatkowo miejscowość, gdzie się dziecko urodziło. Na stronie internetowej zus.pl jest udostępniony formularz oświadczenia do uzyskania przez ZUS odpisu aktu urodzenia dziecka .

Do pracodawcy lub do ZUS

Wypełniony formularz należy przekazać pracodawcy, jeśli wnioskodawca jest pracownikiem lub zleceniobiorcą. Pracodawca przekazuje oświadczenie do ZUS wraz z zaświadczeniem Z-3 lub Z-3a. Natomiast w przypadku osób prowadzących własną firmę, współpracujących z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, osób duchownych czy osób, które maja prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia dokumenty składamy do ZUS.

Zasiłek pogrzebowy

Aby ZUS mógł pozyskać z Urzędu Stanu Cywilnego odpis aktu zgonu, należy we wniosku o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12 bardzo uważnie i dokładnie wpisać dane identyfikacyjne osoby zmarłej: imię i nazwisko, numer PESEL, datę zgonu.

Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, należy wpisać miejsce zgonu (miejscowość). Na tej podstawie ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej.

– wyjaśnia Monika Kiełczyńska

Wnioski i oświadczenie elektronicznie lub papierowoz

Oświadczenia i wnioski można przesłać elektronicznie wyłącznie przez PUE. Należy pamiętać, że dokumenty przesłane e-mailem nie będą przyjmowane do rozpatrzenia. Na stronie internetowej ZUS szczegółowo opisano jak złożyć wnioski za pośrednictwem PUE, w jaki sposób dołączyć plik oświadczenia.

Udostępnione zostały też formularze do wydruku, jeśli ktoś chce złożyć dokumenty papierowo Dokumenty, które – zgodnie z przepisami – nie mogą być przekazane do ZUS w formie elektronicznej (np. rachunki poniesionych kosztów pogrzebu), muszą być złożone w oryginale, w formie papierowej.

Monika Kiełczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń