Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Praca zdalna w czasie pandemii – wskazówki dla pracowników i pracodawców

24 kwietnia 2020 | Komunikaty

Rozwój nowoczesnych technologii mającej ogromny wpływ na tworzenie nowych form komunikacji umożliwia, zwłaszcza w czasie pandemii, realizowanie czynności zawodowych poprzez pracę zdalną (zwaną również home office).

Ta współczesna forma kontaktu może przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.Dogodne rozwiązania umożliwiające wykonywanie zadań na odległość niosą za sobą ogromne korzyści.

Należy jednak pamiętać, że praca zdalna nie jest pozbawiona zagrożeń, zwłaszcza jeśli wykorzystujemy sieć Internet. Wszystkie instytucje, korzystające z pracy w systemie zdalnym, powinny podjąć działania ograniczające zagrożenia, których możemy stać się ofiarami.

Wśród zaleceń specjalistów jest prawidłowe przygotowanie infrastruktury dla pracowników, a także ustalenie bezpiecznych procedur, zapewniających przekazywanie informacji w obrębie firmy w sposób sprawny i wiarygodny.

Ścisła współpraca Biura dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, NASK oraz Europol-u zaowocowała kolejną kampanią na rzecz przypomnienia i zwrócenia uwagi na wyzwania, oraz zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania pracy za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

NASK – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi prace naukowe i wdrożeniowe, a także działalność analityczną i operacyjną na rzecz bezpieczeństwa Internetu. W tym celu organizuje też kampanie edukacyjne i popularyzujące wiedzę o bezpiecznym korzystaniu z sieci. W związku z zagrożeniem, jakim mogą być w okresie pandemii zmanipulowane i fałszywe informacje, rozpowszechniane w mediach społecznościowych, NASK zorganizował kampanię, przedstawiającą w prosty sposób jak działać na rzecz ograniczenia zjawiska dezinformacji w sieci #OznaczDezinfo.

EUROPOL – Europejski Urząd Policji z siedzibą w Hadze (Królestwo Niderlandów) wspiera 27 państw członkowskich UE w walce z terroryzmem, cyberprzestępczością i innymi poważnymi i zorganizowanymi formami przestępczości. Współpracuje również z wieloma państwami partnerskimi spoza UE i organizacjami międzynarodowymi.

Biuro dw. z Cyberprzestępczością KGP/mw

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń