Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

55 tys. wniosków z „tarczy antykryzysowej” wpłynęło do ZUS w Łódzkiem

16 kwietnia 2020 | Komunikaty

Do trzech oddziałów ZUS na terenie województwa łódzkiego wpłynęło ponad 55 tys. wniosków z tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Najwięcej wniosków dotyczy zwolnienia z opłacania składek – wpłynęło ich w sumie ponad 38 tys. W ramach „tarczy antykryzysowej” przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogą skorzystać z ulg, które pomogą im przetrwać trudny dla firmy okres związany z epidemią koronawirusa.

Wśród rozwiązań realizowanych przez ZUS, które mają zapobiegać negatywnym skutkom COVID-19 możemy wyróżnić: zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące; odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty bez opłaty prolongacyjnej; wypłatę świadczenia postojowego dla samozatrudnionych; a także wypłatę postojowego dla zawierających umowy cywilnoprawne.

Największym zainteresowaniem cieszy się zwolnienie z opłacania składek. O taką formę pomocy stara się ponad 38 tys. przedsiębiorców z łódzkiego. Skorzystają z niej firmy, które do ubezpieczeń społecznych zgłosiły nie więcej niż 9 pracowników oraz samozatrudnieni, których przychód nie przekroczył 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia).

O świadczenie postojowe stara się w sumie niemal 15 tys. osób, z czego 14 tys. to samozatrudnieni a 0,8 tys. to osoby na umowach cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisami, kwota takiego świadczenia to 2080 zł i jest ona nieoskładkowana i nieopodatkowana. Aby ją otrzymać zawarcie umowy cywilnoprawnej bądź założenie firmy musiało nastąpić przed 1 lutego 2020 r.

Przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekraczać 15681 zł, poza tym w przypadku samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Z ulgi w formie odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty bez pobierania opłaty prolongacyjnej planuje skorzystać przeszło 1,5 tys. przedsiębiorców w naszym województwie. Ulga dotyczy wszystkich płatników składek oraz wszystkich składek – zarówno za przedsiębiorcę, jak i jego pracowników. Nie ma znaczenia wielkość firmy oraz data jej założenia. Ze wsparcia mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba spełniać warunki i złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS – wrzucając do skrzynki na dokumenty.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
woj. łódzkiego

Copyright © 2017-2023 Kocham Wieluń