Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Burmistrz Wielunia ogłasza konkurs na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka w Wieluniu

24 marca 2020 | Komunikaty

Burmistrz Wielunia ogłasza nabór w drodze konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka w Wieluniu.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. lub przesłać na adres pocztowy.

Konkurs zostanie przeprowadzony jeśli zostanie zgłoszony przynajmniej jeden kandydat. Postępowanie konkursowe przebiegać będzie dwuetapowo:

1. w pierwszym etapie, który odbywa się niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokonuje otwarcia ofert, sprawdza ich prawidłowość pod względem formalnym oraz decyduje o ich dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu,

2. w drugim etapie, o którym kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie, Komisja sprawdza wiedzę merytoryczną poszczególnych kandydatów. Drugi etap przeprowadza się dla wszystkich kandydatów w tym samym dniu.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego tutaj.

fot. archiwum UM

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń