Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Wieluniu

13 marca 2020 | Komunikaty

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wieluń, w obliczu wprowadzenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego Urząd Miejski w Wieluniu podjął decyzję o ograniczeniu dostępności Urzędu Miejskiego w dniach 16-27.03.2020.

W urzędzie wdrożone zostały działania mające na celu ograniczanie kontaktu z mieszkańcami/klientami. Mają one charakter profilaktyczno – zapobiegawczy. Apelujemy o ograniczenie korzystania z miejsc użyteczności publicznej.

Urząd Miejski w Wieluniu od dnia 16 marca do dnia 27 marca (z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu) będzie czynny dla mieszkańców i klientów, codziennie w niezmienionych godzinach, ale w specjalnie na ten czas przygotowanej strefie tj. w budynku Ratusza i budynku przy ul. Piłsudskiego.

Urząd Miejski prosi o ograniczanie kontaktów podczas załatwiania spraw w urzędzie do absolutnego i niezbędnego minimum. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie i telefonicznie. Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Wszelkie zobowiązania finansowe na rzecz gminy mogą być dokonywane za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Ponadto w tym okresie Burmistrz Wielunia i Zastępca Burmistrza Wielunia odwołują dyżury dla Mieszkańców. Kontakt będzie jednak możliwy poprzez: e-mail: sekretariat@um.wielun.pl oraz telefonicznie tel. +48 43 886 02 34, +48 43 886 02 28.

Jednocześnie Urząd Miejski apeluje o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny, aby redukować możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Powyższe działanie ma charakter profilaktyczny i jest konieczną w obliczu faktu, że dwa najbliższe tygodnie mogą zadecydować o skali rozprzestrzenienia się wirusa. Załatwiajmy zatem stacjonarnie jedynie sprawy pilne.

Urząd Miejski wyraża nadzieję, że powyższa decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem. Obowiązkiem władz samorządowych jest zapewnienie funkcjonowania gminy „w warunkach kryzysowych” na najwyższym poziomie. Za wszelkie niedogodności Urząd Miejski serdecznie przeprasza.

Szanowni Mieszkańcy, bezpieczeństwo Wasze i pracowników Urzędu Miejskiego to teraz priorytet. Sytuacje kryzysowe wymagają podejmowania decyzji, które mogą spotkać się z niezadowoleniem ze strony mieszkańców, mimo to z góry Urząd Miejski dziękuje i liczy na zrozumienie podejmowanych działań.

Urząd Miejski podaje do wiadomości numery telefonów oraz e-maile do pracowników poszczególnych referatów:

Urząd Stanu Cywilnego – tel. 43 886 02 11, 43 886 02 39; e-mail: skupiena@um.wielun.pl

Wydział Spraw Obywatelskich – tel. 43 886 02 45, 43 886 02 22, e-mail: skupiena@um.wielun.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – tel. 43 886 02 44, 43 886 02 48, 43 886 02 15; e-mail: pawlaku@um.wielun.pl

Wydział Inwestycji i Rozwoju – tel. 43 886 02 84, 43 886 02 16; e-mail: presm@um.wielun.pl

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – tel. 43 886 02 46, 43 886 02 20, 43 886 02 27; e-mail: mencr@um.wielun.pl

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego – tel. 43 886 02 25, 43 886 02 06, 43 886 02 23, kowalczykk@um.wielun.pl

Biuro Burmistrza – tel. 43 886 02 28, sekretariat@um.wielun.pl

Wydział Organizacyjny – tel. 43 886 02 14, telengam@um.wielun.pl

Biuro Zamówień Publicznych – tel. 43 886 02 49, prygiela@um.wielun.pl

Biuro Rady – tel. 43 886 02 13, baderaa@um.wielun.pl

Straż Miejska – tel. 43 886 02 12, surmaj@um.wielun.pl

Konto Bankowe Gminy Wieluń – PKO BP:

Nr 81-1020-2212-0000-5802-0404-8708 – Dochody (w tym: podatki i opłaty lokalne),

Nr 65-1020-2212-0000-5102-0404-8757 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Nr 07-1020-2212-0000-5402-0404-8781 – z tytułu podatku od środków transportowych,

Nr 49-1020-2212-0000-5802-0404-8799 – z tytułu podatków:  rolny-leśny-nieruchomości od osób  prawnych,

Nr 89-1020-2212-0000-5702-0404-8807 – z tytułu podatków: rolny-leśny-nieruchomości od osób  fizycznych,

Nr 02-1020-22-12-0000-5602-0404-8773 – Dochody z tytułu opłaty skarbowej (w tym: opłatę skarbową, pełnomocnictwa, zaświadczenia),

Nr 04-1020 2212-0000-5302-0404-8690 – Budżet (w tym: opłata za złożenie wniosku o udostępnienie danych w kwocie 31 zł),

Nr 96-1020-2212-0000-5202-0404-8732 – Sumy depozytowe (w tym: wadia na przetargi).

Urząd Miejski w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń