Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

„PARASOL” WOT-u nad województwem łódzkim

27 lutego 2020 | Komunikaty

W Instytucie europejskim przy ul. Piotrkowskiej 262/264 odbyło się spotkanie przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i żołnierzy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Samorządowcy, urzędnicy oraz przedstawiciele służb mundurowych województwa łódzkiego rozmawiali między innymi o tym, w jakich sytuacjach można zwrócić się o wsparcie do Terytorialsów, jakie zadania mogą realizować i z jakim sprzętem przyjadą, by usuwać skutki klęsk żywiołowych.

Celem spotkania było wypracowanie optymalnego modelu wykorzystania potencjału wojska w procesie zarządzania kryzysowego, a także poszerzenie wiedzy i świadomości władz samorządowych i służb ratowniczych w Łódzkiem w zakresie możliwości wsparcia wojskowego w przypadku zagrożeń o charakterze niemilitarnym.

Projekt „PARASOL”, którego dotyczyło spotkanie, powstał z inicjatywy Wojsk Obrony Terytorialnej, ma charakter cykliczny i odbywa się we wszystkich województwach między podmiotami samorządowymi i brygadami WOT.

W ramach tego projektu organizowane będą warsztaty, pokazy sprzętu, szkolenia i spotkania, które są najlepszą formą do wymiany doświadczeń oraz identyfikacji wzajemnych potrzeb między służbami mundurowymi województwa a jednostkami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Obecni na spotkaniu funkcjonariusze policji, straży granicznej, wojskowych komend uzupełnień, straży miejskiej, urzędnicy i zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem, jakim do działań w ramach zarządzania kryzysowego dysponuje 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej.

Cysterna do przewozu wody, łodzie desantowe i rozpoznawcze, kombinezony do pracy w wodzie wyposażone w kamizelki asekuracyjne z uprzężą, samochód sanitarny, quad i przenośny agregat prądotwórczy zrobiły na uczestnikach spotkania ogromne wrażenie.

Województwo łódzkie znajduje się w Stałym Rejonie Odpowiedzialności 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej co oznacza, że żołnierze tej jednostki zgodnie ze swoim przeznaczeniem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych takich jak np. klęski żywiołowe, będą chronić ludność województwa i wspierać w działaniach inne służby oraz instytucje samorządowe.

mjr Arkadiusz Rubajczyk
Oficer Prasowy
9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń