Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Policjanci sprawdzą stan licznika podczas kontroli drogowych

4 stycznia 2020 | Komunikaty

Wraz z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Od tego dnia policjanci mają obowiązek spisywania stanu licznika w kontrolowanych pojazdach.

Informacje o odczycie przekazywane są do cyfrowej bazy danych czyli do systemu „Centralnej Ewidencji Pojazdów”. Zgodnie ze znowelizowanym Prawem o ruchu drogowym od 1 stycznia 2020 roku kierowca będzie miał obowiązek umożliwić funkcjonariuszowi (Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej oraz Żandarmerii Wojskowej) sprawdzenie stanu licznika.

W praktyce oznacza to konieczność umożliwienia zajrzenia do wnętrza samochodu. Co więcej, będzie to obligatoryjny element towarzyszący każdej kontroli. (Wyjątek będą stanowiły akcje typu „trzeźwy poranek”). W przypadku pojazdów holowanych lub przewożonych na lawetach ministerstwo daje funkcjonariuszowi dowolność. To mundurowy zdecyduje, czy kontrolować wskazania drogomierza.

Zgodnie z nowymi przepisami właściciel pojazdu obowiązany jest zgłosić wymianę licznika w terminie 14 dni od tej wymiany. W tym celu właściciel pojazdu, pod rygorem odpowiedzialności karnej, musi złożyć w stacji kontroli pojazdów oświadczenie o wymianie licznika i przedstawić pojazd do wykonania czynności związanych z odczytem jego wskazania.

Od połowy lutego nowe dane dotyczące odczytów wskazania licznika w czasie kontroli drogowej, a także dokonanych po wymianie licznika będą widoczne w usłudze „Historia Pojazdu”, udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

policja.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń