Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Policja informuje, co decyduje o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego

9 grudnia 2019 | Komunikaty

Czy wiesz, że dowód rejestracyjny można łatwo stracić? Podstawowym kryterium decydującym o zatrzymaniu przez policjanta dowodu rejestracyjnego jest stan techniczny pojazdu.

Funkcjonariusz zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

1. zagraża bezpieczeństwu, w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
2. zagraża porządkowi ruchu,
3. narusza wymagania ochrony środowiska.

Dokument dopuszczający pojazd do ruchu będzie zatrzymany również w przypadku:

1. gdy pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo,
2. kiedy badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną,
3. uzasadnionego przypuszczenia, że dane dotyczące dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), zawarte w centralnej ewidencji pojazdów, nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

Warto pamiętać, aby przestrzegać powyższych zasad, a w szczególności bardzo dbać o stan techniczny pojazdu i dokonywać obowiązkowych przeglądów.

policja.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń