Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Tournee kampera Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej po woj. łódzkim zakończone ogromnym sukcesem

22 października 2019 | Komunikaty

Z sukcesem zakończyliśmy tournee kampera Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej po regionie.

Dzięki akcji do projektu aplikowało 259 przedsiębiorców z regionu łódzkiego, co pozwoliło wyrównać szanse w korzystaniu z środków europejskich. Doradcy ŁSSE przemierzyli kamperem tysiące kilometrów odwiedzając 21 powiatów naszego województwa.

Celem podróży w ramach projektu Strefa RozwoYou 2 było szerzenie informacji o możliwościach dotacji do szkoleń, kursów, usług doradczych oraz studiów podyplomowych. Przedsiębiorcy odwiedzający mobilne biuro projektu mogli nie tylko uzyskać pełną informację o projekcie, ale także aplikować o bony z pomocą doradców ŁSSE.  

Strefa RozwoYou 2 to projekt skierowany do mikro, małych i średnich firm. Warto z niego skorzystać, gdyż daje szansę na uzyskanie do 80% dofinansowania na wskazane wyżej usługi rozwojowe. Ich pełna oferta, znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych.

Kamper podczas swojej trasy odwiedził również Wieluń, gdzie przedsiębiorcy mogli skorzystać z porad doradców i złożyć wnioski o przyznanie bonów na rozwój.

Nasze mobilne biuro z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyjechało do Wielunia. Chcieliśmy zachęcić przedsiębiorców do korzystania z bonów rozwojowych, które można przeznaczyć na szkolenia, kursy, usługi doradcze oraz stypendia podyplomowe.

Na jednego pracownika można przeznaczyć do 9 tys. 240 zł. z wkładem własnym. Cały projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z naszego województwa.

Goszcząc w Wieluniu chcieliśmy te informacje przekazać przedsiębiorcom z powiatu wieluńskiego, którzy mogli aplikować w naszym kamperze o bony. Cała procedura jest bardzo przyjazna. Sam wniosek, jego wypełnienie zajmuje ok. 10 minut.

Odpowiedź dostarczamy w ciągu 10 dni czy zakwalifikował się do projektu przedsiębiorca czy też nie. Ewentualnie prosimy o jakieś dodatkowe informacje aby móc korzystać z bonów.

Bony służą do opłacania nimi szkoleń i wszelkich usług rozwojowych, które znajdują się w bazie usług rozwojowych. Przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie do 80% wartości bonów. Sam musi wpłacić wkład własny w wysokości 20% bądź 40 czy 50 jeśli jest średnim przedsiębiorcom.

Wniosek można było złożyć w naszym kamperze ale są też ogólnodostępne wnioski, gdzie przedsiębiorca może zaaplikować ze swojego biura. Tak więc przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek również na stronie internetowej. Aplikacja jest dostępna na stronie strefarozwoju.lodz.pl

Jeden przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek na jednego pracownika w tym te 9 tys. 240 zł. może przeznaczyć na jedno bądź więcej szkoleń dla kilku pracowników byleby ta kwota nie została przekroczona.

– mówiła Natalia Popłonikowska z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Przedsiębiorcy w czasie akcji kamperowej chętnie korzystali z pomocy doradców i składali wnioski o przyznanie bonów rozwojowych. Największym zainteresowanie dofinansowaniem było w powiatach bełchatowskim, zgierskim i radomszczańskim. 

Ogromne zainteresowanie akcją odzwierciedla liczba złożonych wniosków – 259 aplikacji w WŁ. Taki wynik pokazuje, że bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami zwiększa efektywność dysponowania środkami unijnymi oraz wyrównuje szanse między firmami z regionu i prowadzącymi działalność gospodarczą w stolicy województwa łódzkiego.

Przedsiębiorcy, by mogli być konkurencyjni i oferować najlepsze usługi, potrzebują wsparcia. To oczywiste, że aby się rozwijać, muszą inwestować w kadry, ale na to często nie ma funduszy.

My oferujemy program bonowy, dzięki któremu, przy niewielkich, własnych nakładach finansowych, firmy mogą realizować te potrzeby. Zyska na tym nie tylko przedsiębiorczość w  poszczególnych powiatach, ale cały region łódzki.

– zapewnia Marek Michalik, Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W ramach projektu Strefa RozwoYou 2 dla przedsiębiorców przeznaczono ponad 33 000 000 złotych.

W poprzedniej edycji do firm trafiły 24 000 000 złotych, co pozwoliło na podniesienie kompetencji ponad 6000 pracowników z naszego regionu. Szczegóły dotyczące projektu i aplikacji znajdują się na www.strefarozwoju.lodz.pl

Monika Olender
PR konsultant projektu Strefa RozwoYou 2
Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń