Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Policja prowadzi działania dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ochrony środowiska „SMOG”

17 lipca 2019 | Komunikaty

W dniu dzisiejszym, 17 lipca 2019 roku, w całym kraju policjanci prowadzą wzmożone działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze reagują na naruszenia przepisów ruchu drogowego, również te związane z ochroną środowiska.

Około 5 tysięcy policjantów czuwa nad porządkiem i bezpieczeństwem na drogach, zwracając uwagę na wszystkie naruszenia w ruchu drogowym, a zwłaszcza stanowiące główne przyczyny wypadków ze skutkiem śmiertelnym, tj.:

1. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,
2. niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,
3. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

Ponadto w ramach tej akcji prowadzone są działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG” mające na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego.

W tym celu policjanci korzystają w szczególności z dymomierzy i analizatorów spalin, a także dokonują wzrokowej oceny stanu układu wydechowego pojazdów.

W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że naruszono wymagania ochrony środowiska, będą zatrzymywane dowody rejestracyjne (pozwolenie czasowe), a pojazdy nie będą dopuszczone do dalszej jazdy.

Apelujemy do uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów na drodze i korzystanie z w pełni sprawnych pojazdów.

(BRD KGP)

Copyright © 2017-2020 Kocham Wieluń