Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Policja ostrzega: chroń swoje dane osobowe!

7 lipca 2019 | Komunikaty

Wakacje to czas, kiedy szczególnie jesteśmy narażeni na utratę swoich danych osobowych.

By uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, i tym samym uchronić się przed potencjalnymi problemami, przekazujemy Państwu kilka kluczowych porad w przedmiocie ochrony swoich danych osobowych.

1. Nigdy nie zostawiaj dowodu osobistego pod zastaw.

Do takich sytuacji, i to częstych, dochodzi zazwyczaj przy wypożyczaniu sprzętu pływającego (w okresie zimowym sprzętu narciarskiego). Kiedy my będziemy pływać w wypożyczonym sprzęcie, ktoś obcy może posłużyć się naszym dokumentem np. przy zawieraniu umowy z telefonią komórkową, bądź zaciąganiu szybkiego kredytu.

Zgodnie z prawem nikt nie może od nas wymagać, byśmy pozostawili dokument w zastaw za np. wypożyczany rowerek wodny. Dokumentami mogą posługiwać się tylko te osoby, którym został ten dokument wydany.

Prawo zabrania zatrzymywania dokumentów potwierdzających tożsamość. Uprawnione są do tego jedynie instytucje i organy wskazane w poszczególnych aktach prawnych. Posługiwanie się, kradzież, przywłaszczenie cudzego dokumentu stanowią przestępstwo.

Jeśli chodzi o paszport to warto podkreślić, że nie jest on naszą własnością, lecz Rzeczypospolitej Polskiej. Został on nam wydany w celu przekraczania granicy, pobytu tam oraz poświadczania obywatelstwa polskiego na terytorium innego państwa, zatem nie można się nim posługiwać w celach innych aniżeli te, dla których został wydany.

Zatrzymywanie cudzych dokumentów narusza regulacje prawne krajowe oraz zasady, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2. Nie pozwól na zrobienie kserokopii swojego dokumentu.

Zagrożenie będzie podobne, jak to opisane powyżej. Ktoś może tłumaczyć się, że jest to niezbędne dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia sprzętu. W tego typu sytuacjach bezpieczniej jest wpłacić kaucję niż podać swoje dane osobowe. Stosuje się w tym przypadku chociażby zasadę adekwatności, o której mowa w art. 5 RODO.

3. Dwa razy zastanów się komu i w jakich celach udostępniasz swoje dane.

Takich przykładów można przytaczać wiele. Wypisany przez nas formularz w zamian za bilet na koncert po niższej cenie, gdzie wyrażamy często zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w celach marketingowych. Później dziwimy się skąd nieznane nam podmioty atakują nas swoimi ofertami.

Niestety, niektóre nieuczciwe podmioty przekazują nasze dane kolejnym firmom, podmiotom i tworzy się łańcuszek, w którym to my tracimy kontrolę nad bezpieczeństwem naszych danych osobowych. Pamiętajmy, że przysługuje nam prawo do usunięcia danych, czyli tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, o którym mowa w art. 17 RODO.

4. Uważaj na ogłoszenia.

Niektórzy pracodawcy proszą, oprócz podstawowych danych na swój temat, o numer PESEL, scany dokumentów tożsamości, co rzekomo jest potrzebne w procesie rekrutacji. Przypominamy zatem, że do celów rekrutacyjnych pracodawca uprawniony jest do pozyskiwania takich danych jak: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Mamy nadzieję, że tych kilka wskazówek pozwoli Państwu na spokojne i bezpieczne spędzenie wakacji. Dbajmy o nasze dane, by uchronić się przed potencjalnymi problemami i stresem z tym związanym.

policja.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń