Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

ZUS ostrzega: uwaga na telefony z prośbą o wniesienie opłaty

28 czerwca 2019 | Komunikaty

Do Inspektoratu ZUS w Zgierzu, na terenie województwa łódzkiego, wpłynęła niepokojąca informacja od starszej emerytki z tego terenu.

Kobieta odebrała telefon od osoby podszywającej się pod pracownicę ZUS. W rozmowie emerytka została poinformowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do ZUS z pieniędzmi, w celu wniesienia opłaty.

Jak tłumaczy starsza pani, kobieta mówiła szybko i nie pozwoliła zadać żadnego pytania. Po tym jak skończyła swoją kwestię, nie czekając na pytania emerytki po prostu się rozłączyła. Nie mówiła w jakiej wysokości ma być dokonana opłata, ani z jakiego tytułu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uczula osoby starsze, aby były ostrożne i nieufne w stosunku do osób, które kontaktują się z nimi telefonicznie i próbują zmobilizować je do wyjścia z domu z pieniędzmi.

Po pierwsze, pracownicy ZUS nie dzwonią do emerytów z taką prośbą, po drugie już od wielu lat, w budynkach Zakładu nie ma kas, w których można byłoby dokonać jakichkolwiek wpłat.

Przypominamy przy okazji, że pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów w domach po to by sprawdzić ich uprawnienia do świadczeń, przekazać wniosek o przeliczenie świadczenia, czy w innych podobnych sprawach.

– uczula Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS woj. łódzkiego Monika Kiełczyńska

Emeryci mogą spodziewać się pracowników ZUS jedynie w takiej sytuacji, gdy sami o taką wizytę zawnioskują, np. w związku z koniecznością przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika w celu ustalenia uprawnień do niektórych świadczeń, kiedy stan zdrowia nie pozwala wnioskującemu na osobiste stawienie się w ZUS na badanie u lekarza.

Kolejna sytuacja kiedy emeryt może spodziewać się wizyty pracownika ZUS, dotyczy jubileuszu 100-lecia. Wcześniej jednak taka wizyta jest umawiana. Przy tej okazji warto także przypomnieć, w jakich okolicznościach może złożyć nam wizytę w domu pracownik ZUS.

Taka wizyta możliwa jest tylko wówczas gdy:

1. Przeprowadza się kontrolę zwolnień lekarskich – jeśli jesteś zdrowy nie masz co spodziewać się takiej kontroli,
2. Przeprowadza się kontrolę płatnika składek, jeżeli siedziba firmy jest w tym samym miejscu co adres zamieszkania płatnika. Na kontrolę płatnika, inspektorzy umawiają się z wyprzedzeniem.

Poza wymienionymi przypadkami, każda inna niespodziewana wizyta pracownika ZUS powinna budzić nasze wątpliwości.

Monika Kiełczyńska
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
woj. łódzkiego

Copyright © 2017-2023 Kocham Wieluń