Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

ZUS informuje: osób w wieku 100+ przybywa i żyją co raz dłużej

27 maja 2019 | Komunikaty

Społeczeństwo w Polsce się starzeje. Zmniejsza się dzietność i wydłuża się trwanie życia. Efektem jest wzrost populacji w wieku poprodukcyjnym i malejący udział populacji w wieku produkcyjnym.

W prognozach przygotowanych przez Ministerstwo Finansów dla potrzeb długoterminowych założeń makroekonomicznych, widzimy że  przez cały prognozowany okres, liczba osób w wieku 100 lat i więcej rośnie.

W 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił z tytułu wieku 1,9 tys. świadczeń honorowych. Ze wspomnianej prognozy wynika zaś, że już w 2040 r. osób w wieku 100 plus, będzie już ponad 20 tys. W 2060 r. – blisko 69 tys. a w 2080 – już 124 tys.

Wśród obecnych stulatków przeważają kobiety, stanowią 85% populacji stulatków w naszym kraju. Najwięcej osób w tym wieku zamieszkuje w województwie mazowieckim – 0,3 tys., a najmniej w województwie opolskim – 0,03 tys.

Osób w wieku 100 plus przybywa i żyją co raz dłużej. A warto żyć z ZUS-em dłużej, bo każdy świadczeniobiorca z chwilą osiągnięcia wieku (100 lat), otrzymuje od Prezesa ZUS-u honorowe świadczenie, którego wysokość jest równa aktualnej kwocie bazowej. Co istotne, nie jest to świadczenie jednorazowe, ale wypłacane co miesiąc, dożywotnio, obok wcześniej przyznanej emerytury.

Osobom tym należą się więc od chwili ukończenia 100 lat dwa świadczenia wypłacane równolegle. Obecnie od 1 marca 2019 r. wysokość kwoty bazowej wynosi 4003,88 zł. brutto. Świadczenie honorowe nie podlega waloryzacji, co oznacza, że na przestrzeni lat, nie zmienia się jego wysokość.

– informuje rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego Monika Kiełczyńska

Najstarsza osoba pobierająca świadczenie dla 100 latka mieszkała w województwie śląskim. Była to kobieta, która w XII 2018 r. miała ukończone 112 lat. Najstarszy mężczyzna mieszkał w woj. dolnośląskim i w XII 2018 r. miał ukończone 111 lat.

Najwięcej świadczeń honorowych z tytułu ukończenia 100 lat wypłacały Oddziały ZUS w Gdańsku (108) i w Warszawie (106), a najmniej Oddziały ZUS w Legnicy (15) i Pile (16).

A jak to jest w województwie łódzkim?

Najstarszą zusowską emerytką jest kobieta, która ma 106 lat mieszkająca na terenie działania Inspektoratu w Pabianicach. Najstarszy mężczyzna pobierający  świadczenie z ZUS-u w woj. łódzkim to mężczyzna z Łodzi w wieku 103 lat i 3 m-cy.

Ogólnie w naszym województwie, mamy 133 osoby pobierające świadczenia honorowe z ZUS, w tym 14 mężczyzn. Najwięcej stulatków przypada na I Oddział ZUS w Łodzi – 63, II Oddział – 41 i Oddział w Tomaszowie Mazowieckim – 29. W samym mieście, w Łodzi, mamy w sumie 59 stulatków pobierających świadczenie honorowe z ZUS, w tym 9 mężczyzn.

Monika Kiełczyńska, Regionalny rzecznik ZUS w woj. łódzkim

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń