Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Od dziś 13-tki w rękach pierwszych emerytów

29 kwietnia 2019 | Komunikaty

Dziś i jutro trzynaste emerytury trafią do emerytów mających ustaloną wypłatę świadczeń w pierwszych termiach płatności (1 i 5).

Mając na uwadze, że te wypadają w dni wolne od pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wcześniej przekazał środki na emerytury na Pocztę, by pieniądze trafiły w ręce emerytów lub na ich konta jeszcze przed terminem.

13-a emerytura zostanie wypłacona razem ze świadczeniem przysługującym za maj 2019 r., w terminie płatności przewidzianym dla pobieranego świadczenia. Z uwagi na to, że majowe świadczenie i zasiłek przedemerytalny wypłacany jest w czerwcu, trzynasta emerytura w tych przypadkach, także zostanie wypłacona w czerwcu.

Trzynastą emeryturę w wysokości 1100 zł, na terenie województwa łódzkiego otrzymać powinno ponad 566 tys. świadczeniobiorców.

Komu przysługuje

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje tym osobom, które na dzień 30 kwietnia 2019 r. będą miały ustalone prawo do:
1. emerytury (w tym także emerytur pomostowych, okresowych emerytur kapitałowych i emerytur częściowych),
2. renty z tytułu niezdolności do pracy ( w tym renty szkoleniowej, renty dla inwalidów wojennych i wojskowych i tzw. rent wypadkowych),
3.  rent socjalnych
4. rent rodzinnych
5. świadczeń i zasiłków przedemerytalnych ,
6.  nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
7. świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Komu nie przysługuje

Należy przy tym zauważyć, że 13-a emerytura  przysługuje tylko w przypadku pobierania świadczenia. Nie otrzymają jej więc osoby, które miały zawieszone prawo np. do emerytury z uwagi na osiąganie zarobków przekraczających progi zarobkowe, czy osoby, które jedynie ustaliły prawo do emerytury, ale nie rozwiązały stosunku pracy i kontynuują zatrudnienie.

Bez potrąceń komorniczych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadził rozmowy z bankami i komornikami by zapobiec zajęciom komorniczym trzynastego świadczenia z kont bankowych. Zgodnie z ustaleniami środki z tzw. trzynastki będą oznaczone specjalnym identyfikatorem, dzięki czemu będą w prosty sposób rozpoznawane i co za tym idzie nie będą podlegały zajęciom komorniczym.

Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane jest przez Zakład z urzędu, co oznacza, że ubezpieczeni nie muszą składać o nie wniosków.

Monika Kiełczyńska 
Regionalny rzecznik ZUS województwa łódzkiego

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń