Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Świadczenie MAMA 4+ zarówno dla matki jak i ojca

18 lutego 2019 | Komunikaty

W sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Piłsudskiego w Wieluniu odbyła się konferencja połączona ze szkoleniem dotyczącym wchodzącego w życie z dniem 1 marca 2019 roku programu rządowego MAMA 4+.

Program został przegłosowany na ostatnim posiedzeniu Sejmu, a szkolenia dla pracowników samorządowych odbywają we wszystkich starostwach powiatowych na terenie województwa łódzkiego, prowadzone przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Spotkanie 13 lutego otworzył Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, obecny był również wicestarosta wieluński Krzysztof Dziuba oraz kierownik Inspektoratu ZUS w Wieluniu Pan Łukasz Gędek.

Jakie kryteria trzeba spełnić, by ubiegać się o świadczenie? Przede wszystkim trzeba być matką co najmniej czworga dzieci. Emerytura będzie wypłacana po ukończeniu 60 lat. Pieniądze z programu będą dla tych osób, które nie pracują i nie mają niezbędnych środków do życia lub mają prawo do emerytury, ale jest ona niższa niż minimalna.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że świadczenia z programu Mama 4 Plus trafią co najmniej do 85 tys. kobiet.

O świadczenie mogą ubiegać się również mężczyźni, którzy samotnie wychowywali czwórkę dzieci.

Matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać – co do zasady – na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury czyli 1100 zł brutto.

Na terenie II oddziału łódzkiego ZUS czyli obejmującego teren powiatu wieluńskiego, pajęczańskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego i zduńskowolskiego uprawnionych jest ponad dwa tysiące kobiet.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń