Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji będą bezpłatne porady w wieluńskiej komendzie policji

12 października 2018 | Komunikaty

Wzorem lat ubiegłych w Polsce odbędzie się kolejna (ósma) edycja działań na rzecz promocji mediacji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji.

Akcja ta jest organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z siecią koordynatorów ds. mediacji oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi m.in. środowiska mediatorów, kuratorów sądowych czy też polskiego więziennictwa i ma na celu dawania bezpłatnych, fachowych poradodnośnie rozwiązywania konfliktów.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 18 października, a z kolei Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 15-19 października 2018 roku. Tak jak w latach ubiegłych, do włączenia się w tę inicjatywę Ministerstwo Sprawiedliwości zaprosiło również polską Policję.

Celem wspominanych  obchodów jest propagowanie mediacji jako idei pozasądowego rozwiązywania sporów, poprzez włączenie lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów ds. mediacji, a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, a wymiarem sprawiedliwości. Obchody będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.

Do działań włączają się także wieluńscy policjanci, którzy wszystkim zainteresowanym udzielać będą bezpłatnych porad oraz informacji o korzyściach płynących z mediacji.

– mówiła Monika Klonowska z KPP w Wieluniu

Wychodząc naprzeciw zaproszeniu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Komendanta Głównego Policji, policjanci z województwa łódzkiego będą udzielać informacji na temat postępowania mediacyjnego w ramach wspólnych dyżurów z przedstawicielami sądów, prokuratur i mediatorów, jak również podczas dyżurów pełnionych w trakcie Tygodnia Mediacji w siedzibach Komend Powiatowych/Miejskich Policji naszego województwa. Więcej szczegółów na stronie tutaj.

W trakcie Tygodnia Mediacji przypadającego w okresie od 15 do 19 października 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu w godzinach 7.30-15.30 dyżury będą pełnić wyznaczeni policjanci pod nr tel. 43 843 7260, w Komisariacie Policji w Białej pod nr tel. 43 843 9498,w Komisariacie Policji w Osjakowie 43 842 3697.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń