Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie rekomendacji w programie stypendialnym „Stypendia Pomostowe”

9 lipca 2018 | Komunikaty

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie XVII Edycji Programu Stypendiów Pomostowych ( Segment II ) (nabór wniosków od 03.07. do 20.07.2018 roku), realizowanej przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi.

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r. (maturzyści lat ubiegłych, poprawiający maturę w roku 2018 będą dyskwalifikowani).

Kandydaci do stypendium z w/w programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1. muszą uczęszczać do szkoły ponadgimnazjalnej objętej programem stypendialnym Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego (powiat wieluński i pajęczański z wyłączeniem mieszkańców miasta Wieluń)
2. zamieszkują na terenach wiejskich lub w mieście do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem, okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
3. muszą pochodzić z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy, niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018 r.
4. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90, zgodnie z algorytmem.
5. zostali przyjęci w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, publicznych.

UWAGA !!!
Pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. W tym celu do 20 lipca 2018 roku do godz. 13-tej należy złożyć w biurze Fundacji pl. Kazimierza Wielkiego 2/205, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 79 92, email: biuro@fundacja.wielun.pl

Prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego do uczestnictwa w PSP wraz z załącznikami. Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji organizacji lokalnej kandydat do stypendium spełniający warunki wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Aplikacja internetowa będzie aktywna od 02.07.2018 do 17.08.2018 do godziny 16.00. Po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej od której otrzymał rekomendację w nieprzekraczalnym terminie do 24.08.2018 roku.

Szczegóły programu oraz wnioski znajdziesz na stronie Fundacji tutaj.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń