Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Już od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie dobry start (300+)

5 lipca 2018 | Komunikaty

Od 1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online na tzw. kredkowe czyli 300zł na Dobry Start (300+).

Program Dobry Start to jednorazowe wparcie w każdym roku szkolnym dla każdego uczącego się dziecka w wysokości 300 zł. Na składanie papierowych wniosków w Ośrodkach Pomocy Społecznej trzeba jeszcze poczekać do 1 sierpnia.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (czyli osoba, która sprawuje faktyczna opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

– wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Są dwie możliwości składania wniosków przez internet:

1. Poprzez stronę internetową empatia.mrpips.gov.pl.
2. Poprzez swoją bankowość internetową.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu skutkuje przekazaniem wsparcia najpóźniej do 30 września. Natomiast złożenie we wrześniu, październiku lub listopadzie daje dwa miesiące na przekazanie wsparcia, jednak nie należy przekroczyć terminu 30 listopada, w przeciwnym razie prawo do świadczenia dobry start przepadnie.

Nowy i atrakcyjny Program Dobry Start może stać się również łupem oszustów.

„Mogą podszywać się pod instytucję gminną lub powiatową, wysyłając wiadomości mailowe z linkiem lub prośbą o podanie numeru konta w celu dokonania przelewu świadczenia lub kliknięcia w link.”

– przestrzega przed oszustami Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szczegóły Programu Dobry Start znajdziesz na stronie Ministerstwa.

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń