Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Ulga na start, składki preferencyjne – wybierz świadomie

3 lipca 2018 | Komunikaty

Przedsiębiorco, chcesz skorzystać z „ulgi na start”? Zrób to świadomie. Pamiętaj, że masz wybór. Korzystając z ulgi nie płacisz składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Jednak czy wiesz, że w tym czasie nie będziesz mógł skorzystać z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, a na Twoim koncie emerytalnym nie odłoży się ani złotówka? Podejmij decyzję świadomie.

„Ulga na start” dotyczy zwolnienia tylko z obowiązku ubezpieczeń społecznych . Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Po upływie 6 miesięcy „ulgi na start” lub w przypadku wcześniejszego zrezygnowania z niej, przedsiębiorcy mogą przez następne 24 miesiące korzystać z tzw. składek preferencyjnych, których wysokość obliczana jest od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia.

Wpływ ulgi na start oraz składek preferencyjnych na Twoje świadczenia
Ulga na start i składki preferencyjne to prawo, a nie obowiązek. Możesz z nich skorzystać, ale nie musisz. W każdym razie, powinieneś wiedzieć, jakie czekają Cię konsekwencje, jeśli z niej skorzystasz.

Ulga na start a świadczenia z ubezpieczeń, a właściwie ich brak
Pamiętaj, w czasie ulgi nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi. Nikt nie opłaca za Ciebie składek, wobec tego jeśli w trakcie ulgi na start zachorujesz, będziesz opiekować się dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny lub urodzi Ci się dziecko, to nie otrzymasz: zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, czyli świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego.

Nie będzie Ci także przysługiwało prawo do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ,przysługujących z ubezpieczenia wypadkowego.

Jeżeli niezdolność do pracy powstanie w czasie trwania ulgi na start, przedsiębiorca może mieć problem z uzyskaniem prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli od jego ostatniego okresu ubezpieczenia upłynęło więcej niż 18 miesięcy.

Do tego pamiętaj, że okres w którym nie opłacasz składek na ubezpieczenie emerytalne, nie będzie uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury ani nie podwyższy jej wysokości.

Co się dzieje gdy płacisz preferencyjne składki?
Decyzja o skorzystaniu ze składek preferencyjnych ma wpływ na wysokość świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Świadczenia te są obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe. Jeśli w podstawie zadeklarujesz kwotę 30 % minimalnego wynagrodzenia, to ta kwota będzie przyjęta do obliczenia przysługujących zasiłków. Niższa podstawa, to także niższe składki na Twoją przyszłą emeryturę.

O tym czy skorzystać z ulgi, przez jaki czas i czy później korzystać ze składek preferencyjnych, każdy przedsiębiorca musi zdecydować sam. Warto jednak by wiedział, że decyzja nie pozostaje bez wpływu na prawo i wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
woj. łódzkiego

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń