Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Gminie Wieluń już wkrótce będzie Motywacyjny System Gospodarki Odpadami

2 lipca 2018 | Komunikaty

Wieluń będzie pierwszą gminą w Polsce, w której od 6 lipca funkcjonować będzie pilotażowy program dotyczący recyklingu butelek plastikowych typu PET oraz puszek aluminiowych.

Gospodarka w Obiegu Zamkniętym stanowi jeden z priorytetów polityki gospodarczej rządu. Jest to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu jak najdłużej aby zminimalizować wytwarzanie odpadów. Ma to prowadzić do zrównoważonej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki.

Motywacyjny System Gospodarki Odpadami to innowacja w aspekcie procesowym i technologicznym. Rozwiązanie w całości opiera się na polskiej myśli inżynierskiej i wykorzystuje dwa elementy: system informatyczny (Platforma EcoTech System) oraz prototypy automatów do segregacji.

Gmina Wieluń aktywnie promuje założenia Gospodarki w Obiegu Zamkniętym i jako pierwsza w Polsce rozbudowuje system selektywnej zbiórki o nowy i prospołeczny projekt. Odpady opakowaniowe w Wieluniu będzie można zwrócić w specjalnych maszynach ustawionych na terenie gminy i wziąć udział w rywalizacji o cenne nagrody, które dla uczestników projektu będą przyznawane za punkty gromadzone na kartach lojalnościowych.

Zasady funkcjonowania systemu oraz korzyści  przedstawiają poniższe grafiki.

źródło: UM Wieluń

 

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń