Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 4535E w miejscowości Leniszki

29 grudnia 2020 | Infrastruktura

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 4535E w miejscowości Leniszki w ramach współpracy Gminy Czarnożyły z Powiatem Wieluńskim.

Łączna wartość dwuletniej inwestycji, po przetargu, wyniosła ponad 984 tys. zł. W budżecie Gminy Czarnożyły na realizację tego zadania w roku 2020 zabezpieczono kwotę w wysokości ponad 331 tys. zł

Kompleksowa przebudowa drogi na długości 683 mb polega na:

1. frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej,
2. budowie kanalizacji deszczowej,
3. korytowaniu pod konstrukcję proj. poszerzeń jezdni do 5,5 m szerokości,
4. budowie chodnika jednostronnego szerokości 2,5 m i zjazdów indywidualnych,
5. wykonaniu jednostronnego rowu otwartego, przepustów, zjazdów i poboczy,
6, oznakowaniu drogi.

Prace związane z odwodnieniem drogi oraz budową chodnika zostały już wykonane. Następnie rozpoczęto odtwarzanie rowu melioracyjnego oraz budowę przepustów. Roboty będą kontynuowane również w kolejnym roku.

źródło: Gmina Czarnożyły

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń